1. Anasayfa »

8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – 5

Tebrikler! 8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları - 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
_________, Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye hicret edeceği zaman, kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmesi için görevlendirdiği sahabedir.

Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

A
Hz. Ebubekir
B
Hz. Ali
C
Hz. Hamza
D
Hz. Osman
Soru 2
Yaz kış verilen nimetler nedeniyle Allah'a (c.c.) ibadet etmek gerektiğini hatırlatan sure, ______ suresidir.

Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

A
İhlas
B
Felak
C
Fatiha
D
Kureyş
Soru 3
 • Hz. Yusuf, Allah'ın (c.c.) kendisine bildirmesi sayesinde rüya yorumlayabiliyordu. (  )
 • Din, Allah'a (c.c.) kulluk etmeyi, insanlara saygılı olmayı ister. (  )
 • Asr suresi adını ilk ayette geçen kelimeden alır. (  )
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
A
D - D - D
B
D - Y - D
C
Y - D - Y
D
Y - Y - Y
Soru 4
 • Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır. (  )
 • İşlerin aksamaması için rüşvete başvurulabilir. (  )
 • İslam dini, neslin korunması için Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir. (  )
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
A
D - D - Y
B
D - Y - Y
C
Y - Y - D
D
Y - D - D
Soru 5
Uyuşturucu ve alkol insanların hem kendilerini hem de etraftaki insanları birtakım tehlikelerle karşı karşıya bırakır. İslam dini insanları bu konularda uyarmaktadır.

Bu parçada anlatılan uyarıyı aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler niteliktedir ?

A
''..Ey iman edenler! Allah'a (c.c.) karşı gelmekten sakının..'' (Maide suresi, 35.ayet)
B
''.. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın..'' (Bakara suresi,195. ayet)
C
''İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rabb'ine yönelerek O'na yalvarır..'' (Zümer suresi, 8.ayet)
D
''Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğrulukla sapıklık birbirinden apaçık şekilde ayrılmıştır..'' (Bakara suresi, 255.ayet)
Soru 6
''Sözlerin en hayırlısı Allah'ın (c.c.) kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bid'atlardır. Her bid'at dalalettir.''

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu hadisinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?

A
Dinin korunması kitap ve sünnete uygun yaşamakla mümkündür.
B
Din anlayışı zamanla değişiklik gösterebilir.
C
İslam, neslin korunmasına büyük önem verir.
D
Aklın korunması bilgiyle gerçekleşir.
Soru 7
Asr suresinde, iman edip salih ameller işleyenler ile hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin kurtuluşa erecekleri vurgulanmaktadır.

Buna göre;

 1. Allah'a şirk koşmamak,
 2. İyilikte gösterişten kaçınmak,
 3. Kendi adalet işleyişini oluşturmak
hususlarından hangilerinin, Asr suresinde değinilen '' kurtuluşa ulaştıracak'' eylemler arasında yer alması beklenir ?
A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 8
Hz. Yusuf’un hayat hikâyesine bakıldığında kardeşlerinin kendisini kıskanması, Mısır vezirine köle olarak satılması ve bir iftira sonucu hapse atılması gibi zor ve sıkıntılı olaylar yaşadığı görülmektedir. Bunca olumsuzluğa rağmen hayatı boyunca güzel ahlakını koruduğu bilinmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf’un bu şekilde davranmasının sebeplerinden biri olamaz?

A
Allah’a olan güveni
B
Hükümdar olma isteği
C
İnsanlara duyduğu merhamet
D
Olaylar karşısındaki sabrı
Soru 9
İnsanın cinsiyeti, fiziki şekli ve ten rengi Allah’ın iradesinin bir sonucu olup insanın iradesine bağlı değildir. Ancak söz ve davranışlar insanın iradesinin bir sonucudur ve insan bunlardan hesaba çekilecektir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellik, akıl ve iradedir
B
İnsan, evrensel yasalara uyarak kâinatın düzenini koruyabilir.
C
İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında doğrudan bir ilişki vardır.
D
İnsan hem maddi hem de manevi yönü olan bir varlıktır.
Soru 10
Aşağıdaki ibadetlerin hangisinin yapılışında zaman ve miktar şartı aranmaz?
A
Zekât
B
Hac
C
Fitre
D
Sadaka
Soru 11
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Bu hadisteki altı çizili ifade;

 1. çalışkan olmak,
 2. doğru konuşmak,
 3. verdiği sözü tutmak
tutum ve davranışlarından hangilerini kapsamaktadır?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 12
Hazreti Yusuf'un (a.s.) zindana atılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İftiraya uğraması
B
Kardeşlerinin kıskançlığı
C
Din adamlarını uyarması
D
Devlete isyan etmesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Asr suresinde belirtilen bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklerden biri değildir?
A
Salih emel işlemek
B
Namazı dosdoğru kılmak
C
Sabrı tavsiye etmek
D
Hakkı (doğruluğu) tavsiye etmek
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin ana konularından biridir?
A
Toplumsal ilişkiler
B
Gelenek ve görenekler
C
Ekonomik yaşam
D
Bilim ve sanat
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin temel gayesidir?
A
İnsanları ahret hayatına hazırlamak
B
İnsanların dünya ve ahret mutluluğunu sağlamak
C
Toplumu ve bireyi baskı altında tutmak
D
Toplumsal sorunları hukuk kurallarıyla çözmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler