1. Anasayfa »

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – 9

Tebrikler! 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları - 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
'' Sümerler yıldızların insan yaşamıyla ilgili çok sıkı bir ilişkisi olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle yıldızların hareketini yakından incelemeye başladılar. ''

Yukarıda verilen bu durum Sümerlerde öncelikle hangi bilim dalının gelişmesine olanak sağlamıştır ?

A
Matematik
B
Fizik
C
Tıp
D
Astronomi
Soru 2
Nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde gecekondulaşma, altyapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların betonlaşması ve çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Buna göre ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde bu sorunlar daha fazla yaşanır ?

A
Tuz Gölü çevresi
B
Teke ve Taşeli Platoları
C
Marmara Kıyıları
D
Yıldız Dağları Bölümü
Soru 3
Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidilmesi ve yeni ülkelerin keşfedilmesi aşağıdaki hangi bilimsel gelişmenin sonucudur ?
A
Kağıdın bollaşmasının
B
Pusulanın bulunmasının
C
Matbaanın geliştirilmesinin
D
Ateşli silahların kullanılması
Soru 4
İstanbul’da yaşayan Erdem Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.

Bu durum Erdem Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?

A
Yerleşme ve seyahat
B
Haberleşme
C
Düşünceyi açıklama
D
Özel yaşamın gizliliği
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak yaşanan sorunlardan biri değildir?
A
Toplu taşıma sistemlerinin gelişmesi
B
Konut ihtiyacının artması
C
Tarım alanlarının yerleşime açılması
D
Sanayi tesislerinin şehrin merkezinde kalması
Soru 6
Yazının gelişimiyle üzerine yazı yazılan materyallerde değişmiştir. İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?

A
Parşömen
B
Papirüs
C
Kil tablet
D
Ateş
Soru 7
Matbaanın icadında ilk kez Çinliler, sonrasında Uygur Türkleri rol oynamıştır. Almanya’da da Johann Gutenberg (Yohan Gutenberk) 1440 yılında önceki matbaa tekniklerinden farklı bir yöntem deneyerek bugünkü modern matbaanın temellerini atmıştır. Matbaanın icadı da önemli sonuçlara yol açmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan değildir?

A
Bilimsel gelişmelerin yolu açılmıştır.
B
İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
C
Fikirlerin hızlı ve kolay yayılmasını sağlamıştır.
D
Daha önce çok ucuz olan kitaplar pahalanmıştır.
Soru 8
İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?

A
Parşömenin icat edilmesi
B
Kil tablet kullanılması
C
Papirüsün icat edilmesi
D
Tekerleğin icat edilmesi
Soru 9
Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın kısıtlandığı durumlardan biri değildir?

A
Kamu mallarını korumak
B
Okula gitmek
C
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
D
Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
Soru 10
İbni Haldun, yaşadığı yerdeki toplumun geleneklerini ve yaşam biçimlerini incelemiştir.

Bu durum İbni Haldun’un hangi bilim dalıyla uğraştığını gösterir?

A
Matematik
B
Fizik
C
Sosyoloji
D
Hukuk
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
A
Bilginin yayılmasının kolaylaşması
B
Daha çok insanın kitaplardan yararlanması
C
Kitap fiyatlarının ucuzlaması
D
Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması
Soru 12
Polislerin hakim kararı olmadan bir evde arama yapamamaları aşağıdakilerden hangisine saygı duyulduğunu gösterir?
A
Düşünce özgürlüğüne
B
Haber alma hakkına
C
Konut dokunulmazlığı hakkına
D
Bilgi edinme hakkına
Soru 13
Aşağıda  yerleşme özgürlüğünü kısıtlayan durumlar verilmiştir.
  1. Devlete ait olan araziler
  2. Milli parklar
  3. Sit alanları
  4. Askeriye yakınları
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye engel bir durum değildir ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 14
İnsanlar meslek seçerken;
  1. bireysel özellikleri,
  2. mesleğin toplumdaki yeri,
  3. arkadaşlarının tavsiyeleri
durumlarından hangilerini daha çok dikkate almalıdırlar?
A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 15
İnternet ticareti, ilk başlarda belki olabilir düşüncesiyle başlamış, günümüzde ise ticaretin çok büyük bir kısmını karşılar duruma gelmiştir. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Başlangıçta olma ihtimali zor olan durumdan sonraları yüksek verim elde edilmiştir.
B
Toplumların internet ticaretine karşı olumsuz bakış açısı gelişmesini engellemiştir.
C
İnternet ticareti çok tutulmadığı için başlamadan bitmiştir.
D
Ticareti geliştirmek için internetten uzak durulmaktadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler