1. Anasayfa »

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – 6

Tebrikler! 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordunun davalarına bakan, Divan-ı Hümayun üyesi, aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Defterdar
B
Sadrazam
C
Kazasker
D
Nişancı
Soru 2
Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek
B
Yapılan savaşlara son vermek
C
Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak
D
Batı’dan borç para alabilmek
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin olumlu sonuçlarından değildir ?
A
Batı ve Doğu Akdeniz limanları arasında ticaret canlandı.
B
Papalığın ve Katolik kilisesinin gücünü kaybet­ti.
C
Bizans devleti zayıfladı.
D
Anadolu Selçuklu Devleti’nin Marmara Bölgesi’n­deki ilerleyişi durmuştur.
Soru 4
Lale Devri’nde gerçekleştirilen,
  1. Doğu klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi
  2. Avrupa sanat anlayışına göre çeşmelerin yapılması
  3. Çini ve kumaş fabrikalarının kurulması
yenilikleri aşağıdaki alanlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
A
Mimari
B
Kültür
C
Ekonomik
D
Hukuk
Soru 5
Duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek her türlü yolla aktarılmasına iletişim denir.

Bu tanıma bakarak aşağıdakilerden hangisi iletişim örneği değildir?

A
Ödevini yapmayan öğrenciye öğretmenin kızması
B
Eve geç gelen çocuğa annesinin nasihat vermesi
C
Yolda karşılaşan iki arkadaşın başlarıyla birbirine selam vermesi
D
Çocuğun sahilde bulduğu taşı denize atması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkilerinden biri değildir?
A
Osmanlı iktisadi açıdan sıkıntılar yaşadı.
B
Türk tüccarların Avrupalı tüccarlarla rekabet gücü azaldı.
C
Osmanlı üretilen malların satılacağı bir pazar haline geldi.
D
Avrupa’da işçi sorunları ortaya çıktı.
Soru 7
İletişim bireyler arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.

Buna göre bireyler arasında sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Emir cümleleri kullanılmasına
B
Karşılıklı olmasına
C
Karşıdaki kişinin sorgulanmasına
D
Başkalarının duygularına ilgisiz kalınmasına
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim olarak gösterilemez?
A
Jest ve mimikler
B
Beden dili
C
Göz kaş hareketleri
D
Kullandığımız kelimeler
Soru 9
Çirkin görünüşlü yahut fena kokulu bir şeye rastlamadım. Böyle şeyleri ya çok uzağa götürüp döküyorlar yahut derin bir çukur kazıp gömüyorlar.

Seyyah bu paragrafla Türklerin hangi özelliğine vurgu yapmıştır?

A
Misafirperverlik
B
Adalet
C
Temizlik
D
Hoşgörü
Soru 10
Aşağıdaki ıslahat hareketlerinden hangisi diğerlerin den farklı bir alan ile ilgilidir?
A
Nizam-ı Cedid Ocağı’nın kurulması
B
Yeniçeri Ocağının kaldırılması
C
İlk Osmanlı matbaasının açılması
D
Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin kurulması
Soru 11
Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele devam ederken Anadolu Ajansı’nın kurulmasını sağlamıştır.

Bu durum, Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin bir kanıtıdır?

A
Sanata
B
İletişime
C
Bilime
D
Ticarete
Soru 12
Nüfus sayımı sonucunda aşağıdakilerin hangisine ulaşma imkânımız yoktur?
A
Şehirlerin yüzölçümüne
B
Okuryazarlık oranına
C
Nüfus artış hızına
D
Nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılışına
Soru 13
Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen ıslahatlarla ortaya çıkan kurumlar, toplumsal ve ekonomik hayatta bazı değişiklikler oluşturmuştur. Yeni kurumlar insanların ekonomik birikim ve yatırım yapma alışkanlıklarında da değişime neden olmuştur.

19. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatlardan hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

A
Posta Nezareti
B
Ziraat Bankası
C
Güzel Sanatlar Okulu
D
Kanun-ı Esasi
Soru 14
  • Eski ticaret yolları değişmiştir.
  • Atlas Okyanusu limanları önem kazanmıştır.
  • Amerika ve Avusturalya gibi yeni kıta ve yerler bulunmuştur.
  • Yeni ülkelerdeki zenginlikler Avrupa’ya taşınmıştır.
Yukarıda sonuçları verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
Coğrafi Keşifler
B
Sanayi İnkılabı
C
Fransız İhtilali
D
Sömürgecilik
Soru 15
Osmanlı Devleti’nde kazaskerler, divan toplantılarında büyük davalara bakardı. Ayrıca medreselerde ders veren müderrislerin ve kazalardaki davalara bakan kadıların atamasını yapardı.

Bu bilgilere göre kazaskerler, günümüzdeki;

I. Dış İşleri II. Adalet III. Millî Eğitim

bakanlıklarından hangilerinin görevini yerine getirmişlerdir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler