1. Anasayfa »

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – 7

Tebrikler! 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye Medresesi’ni Bağdat’ta kuran devlet, aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Bizanslılar
B
Büyük Selçuklular
C
Abbasiler
D
Memlüklüler
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi geçici göçlerden biridir ?
A
İkamet etme
B
Dış göç
C
İç göç
D
Mevsimlik göç
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları’nın eğitimi geliştirmek için yaptığı çalışmalardan biridir ?
A
Tersaneler açılması
B
Köylülere arazi dağıtılması
C
Medreseler açılması
D
Kervansaraylar yapılması
Soru 4
Bilim ve teknikteki ilerlemeler Sanayi İnkılabı’nı doğurdu. El tezgâhları yerini kömür, petrol, su gücüyle çalışan fabrikalara bıraktı. İç pazarları doyum noktasına gelen ülkeler, dış pazarlara açılmaya başladı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır?

A
Milliyetçilik hareketlerini
B
Demokratikleşmeyi
C
Sömürgeciliği
D
Laik eğitim sistemini
Soru 5
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde kurulan bazı kurumlar ve bu kurumların ilgili olduğu alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Kurum : Şirket-i Hayriye Alan : Sağlık
B
Kurum : Posta Nezaret Alan : Haberleşme
C
Kurum : Ziraat Bankası Alan : Ekonomi
D
Kurum : Mekteb-i Sultânî Alan : Eğitim
Soru 6
II. Mahmud Dönemi’nde bazı yenilikler yapılmıştır. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi idari alanda yapılmış bir yeniliktir ?
A
Bakanlıkların(Nazırlık) kurulması
B
“Takvim-i Vekayi”nin çıkarılması
C
Matbaanın kurulması
D
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
Soru 7
Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatlarından hangisi Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır?
A
Avrupa’da ilk kez geçici elçiliklerin açılması
B
Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının kurulması
C
Mimaride ilk kez Avrupa tarzı eserlerin inşa edilmesi
D
İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk kez matbaanın getirilmesi
Soru 8
II. Mahmut döneminde;
  • Divan teşkilatı kaldırılarak yerine bakanlıklar getirildi.
  • Yeniçeri ocağı kaldırıldı.
  • Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
buna göre aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili ıslahat yapıldığı söylenemez?
A
Siyasi
B
Ekonomik
C
Eğitim
D
Askeri
Soru 9
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi dinlemenin konuşmaktan daha önemli olduğunu anlatmaktadır?
A
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
B
Keskin sirke küpüne zarar.
C
Söz gümüşse sükut altındır.
D
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Soru 10
Coğrafi Keşiflerin sonucunda Katolik kilisesinin savunduğu Dünya'nın düz olduğuna yönelik inanç sona erdi. Coğrafi Keşifler Dünya'nın yuvarlak olduğu ve kendi etrafında döndüğü gibi düşüncelere zemin hazırladı.

Yukarıda verilen bilgilerde Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından hangisine değinilmiştir?

A
Yeni ticaret yollarının bulunmasına
B
Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin sarsılmasına
C
Avrupa'dan keşfedilen yerlere göçler yaşanmasına
D
Hristiyanlığın farklı bölgelerde yayılmasına
Soru 11
Osmanlı toplumu reaya ve askeri (yönetenler) olmak iki kısımdan oluşurdu.

Buna göre aşağıda yer alan kesimler gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

A
Çiftçi
B
Esnaf
C
Tüccar
D
Kadı
Soru 12
Televizyon yayınlarını inceleyerek özelliklerine göre sınıflandırmaları için RTÜK tarafından konulan simgelere ne ad verilir?
A
Sansür
B
Akıllı işaretler
C
Tekzip
D
İletişim
Soru 13
  • 1846 yılında Jandarma Teşkilatının kurulması
  • 1863 yılında Ziraat Bankasının açılması
  • 1870 yılında Posta ve Telgraf Müdürlüğünün kurulması
Osmanlı Devleti’nde açılan bu kurumlara bakılarak aşağıdaki alanlardan hangisinde eksikliğin giderilmeye çalışıldığı söylenemez?
A
Haberleşme
B
Güvenlik
C
Sanat
D
Ekonomik
Soru 14
15. yüzyılda İtalya’da başlayan ve bilim, sanat, felsefe, edebiyat, kültür ve hümanizm gibi birçok alanda gelişmenin yaşandığı bu dönemdeki bilgiler matbaanın bulunmasıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu dönemde Avrupa sosyal ve ekonomik olarak büyük gelişme yaşamıştır.

Bu döneme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reform
B
Sömürgecilik
C
Rönesans
D
Edebiyatçılık
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmamıştır?
A
Bursa
B
Edirne
C
İstanbul
D
Ankara
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler