1. Anasayfa »

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – 2

Tebrikler! 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • Ayşe: Dün kütüphaneye gittim, görevli benimle ilgilenmedi. Aradığım kitapları geç de olsa buldum.
 • Fatma: ………………………….
Bu konuşmada etkin bir dinleyici olarak Fatma’nın aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez?
A
Görevlinin bir işi vardı belki de.
B
Annem de beni zorla markete gönderdi.
C
Hangi kitapları aldın?
D
Kütüphanede kitaplıklar arasında dolaşmak çok güzeldi değil mi?
Soru 2
 1. Yargılayıcı olmak
 2. Empati kurmak
 3. Ahlak dersi vermek
Yukarıdaki yargılarından hangileri iletişimi olumsuz yönde etkiler?
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 3
Cep telefonuna indirilebilen bazı uygulamalar sayesinde insanlar, nerede olduğunu anlık olarak herkese bildirebildiği gibi hırsızların da “evde değilmiş” mesajını almalarına neden olmaktadır.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Sosyal medyada özel hayatın hiçbir yanı paylaşılmamalıdır.
B
Hırsızlar sosyal medyayı iyi takip etmektedir.
C
İletişim araçları hayatı kolaylaştırırken güvenlik zafiyetine neden olabilmektedir.
D
Sosyal medya, özgürlüklerin geniş bir şekilde kullanıldığı alandır.
Soru 4
Yerleşmeyi etkileyen faktörler doğal ve beşeri faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal faktörler; insan eli değmeden var olmuş unsurlardır. Beşerî faktörler ise insan müdahalesi sonucu oluşan unsurlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yerleşmeye etki eden doğal faktör örneği verilmiştir?

A
Antalya’da birçok turistik tesisin bulunması
B
Başkent Ankara’nın eğitim ve kültür şehri olması
C
Ardahan’ın yükseltisi fazla ve engebeli olması
D
İzmit’te sanayi faaliyetlerinin oldukça gelişmesi
Soru 5
Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihlerinde dikkat ettikleri bazı hususlar vardır. Bu hususlar, doğal ve beşerî faktörler olarak ikiye ayrılır. Doğal faktörler, doğada hazır şekilde bulunan ve insan eli değmeden var olmuş unsurlardır. Beşerî faktörler ise, insan müdahalesi ve değişimi sonucu oluşan unsurlardır.

Bu bilgilere göre yerleşim yeri tercihinde dikkate alınan aşağıdaki unsurlardan hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

A
Sanayi kuruluşları
B
Yeryüzü şekilleri
C
Su kaynakları
D
İklim özellikleri
Soru 6
Geçmişten günümüze Anadolu’nun uygarlıklar tarafından yerleşim yeri olarak seçilmesinde;
 1. İklim koşullarının elverişliliği
 2. Topraklarının verimliliği
 3. Su kaynaklarının zenginliği
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 7
 • 1846 yılında Jandarma Teşkilatının kurulması
 • 1863 yılında Ziraat Bankasının açılması
 • 1870 yılında Posta ve Telgraf Müdürlüğünün kurulması
Osmanlı Devleti’nde açılan bu kurumlara bakılarak aşağıdaki alanlardan hangisinde eksikliğin giderilmeye çalışıldığı söylenemez?
A
Haberleşme
B
Güvenlik
C
Sanat
D
Ekonomik
Soru 8
Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen ıslahatlarla ortaya çıkan kurumlar, toplumsal ve ekonomik hayatta bazı değişiklikler oluşturmuştur. Yeni kurumlar insanların ekonomik birikim ve yatırım yapma alışkanlıklarında da değişime neden olmuştur.

19. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatlardan hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

A
Posta Nezareti
B
Ziraat Bankası
C
Güzel Sanatlar Okulu
D
Kanun-ı Esasi
Soru 9
15. yüzyılda İtalya’da başlayan ve bilim, sanat, felsefe, edebiyat, kültür ve hümanizm gibi birçok alanda gelişmenin yaşandığı bu dönemdeki bilgiler matbaanın bulunmasıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu dönemde Avrupa sosyal ve ekonomik olarak büyük gelişme yaşamıştır.

Bu döneme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reform
B
Sömürgecilik
C
Rönesans
D
Edebiyatçılık
Soru 10
 • Eski ticaret yolları değişmiştir.
 • Atlas Okyanusu limanları önem kazanmıştır.
 • Amerika ve Avusturalya gibi yeni kıta ve yerler bulunmuştur.
 • Yeni ülkelerdeki zenginlikler Avrupa’ya taşınmıştır.
Yukarıda sonuçları verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
Coğrafi Keşifler
B
Sanayi İnkılabı
C
Fransız İhtilali
D
Sömürgecilik
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmamıştır?
A
Bursa
B
Edirne
C
İstanbul
D
Ankara
Soru 12
Osmanlı Devleti’nde kazaskerler, divan toplantılarında büyük davalara bakardı. Ayrıca medreselerde ders veren müderrislerin ve kazalardaki davalara bakan kadıların atamasını yapardı.

Bu bilgilere göre kazaskerler, günümüzdeki;

I. Dış İşleri II. Adalet III. Millî Eğitim

bakanlıklarından hangilerinin görevini yerine getirmişlerdir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 13
Osmanlı Devleti, fethettiği topraklar üzerinde yaşayan halklara; hoşgörülü olma, inanç özgürlük tanıma ve vergi gibi konularında kolaylık göstermiştir.

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gaza politikası
B
İstimalet politikası
C
Panislamizm politikası
D
İskân politikası
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmek istemesinin nedenleri arasında yer almaz?
A
Bizans’ın Avrupa devletlerini Osmanlılara karşı kışkırtması
B
Devletin doğu sınırlarının güvenliğinin sağlanmak istenmesi
C
Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
D
İstanbul’un kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, kişilerin hak ve özgürlüklerine aykırıdır?
A
İletişime açık olmak
B
Hukuk kurallarına uymamak
C
Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı olmak
D
Görüşlerini açıklamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler