1. Anasayfa »

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – 2

Tebrikler! 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Biruni, yaptığı aletlerle Güneş'i gözlemleyerek elde ettiği bilgiler sonucunda Dünya'nın döndüğünü ve yer çekiminin olduğunu söylemiştir. Eski Yunan medeniyetini ve bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.

Buna göre, Biruni'nin aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışmalar yaptığı söylenebilir?

A
Müzik
B
Astronomi
C
Kimya
D
Tarih
Soru 2
Harezmi, 780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde dünyaya gelmiş ve 850 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir.

Verilen bilgiye göre, Harezmi'nin hangi alanda çalışmalar yaptığı söylenebilir?

A
Matematik
B
Astronomi
C
Edebiyat
D
Tarih
Soru 3
Sanayi İnkılabı sonrasında insanlar demir yolu, buharlı lokomotif, buharlı gemi, otomobil, telgraf aracılığıyla uzak mesafeleri yakınlaştırmışlardır.

Verilen bilgide Sanayi İnkılabı'nın daha çok hangi alandaki etkisi vurgulanmıştır?

A
Sağlık
B
Ulaşım
C
Askeri
D
Tarım
Soru 4
Osmanlı Devleti’nde zeki ve yetenekli çocuklar, Enderun adı verilen okulda iyi bir eğitim gördükten sonra devletin önemli hizmetlerine atanırlardı.

Bu uygulama, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A
Taht kavgalarının önlenmesine
B
Merkezî otoritenin sağlanmasına
C
Ülke bütünlüğünün korunmasına
D
Yönetici kadroların eğitilmesine
Soru 5
 • Sınırları belirli bir alanda yaşayan toplam insan sayısına nüfus denir. (  )
 • Taşkömürü çıkarılması sayesinde Zonguldak'ın nüfusu artmıştır. (  )
 • Sanayi yerleşmeyi etkileyen doğal sebeplerden birisidir. (  )
 • Milli park olan yerlere seyahat edilebilir ancak yerleşme yapılamaz. (  )
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
A
D - D - D - Y
B
D - D - Y - D
C
Y - Y - D - D
D
Y - Y - Y - Y
Soru 6
Galileo, Dünya’nın hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında döndüğünü ispatlamıştı. Kilise, Galileo’yi bu düşüncesinden dolayı engizisyon mahkemesine çıkararak yargıladı. Ona bu düşüncesinden vazgeçmezse idam edileceğini söylediler. Galileo de bu düşüncesinden vazgeçti.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisinin bilimsel faaliyetlerin gelişmesine engel olduğu söylenebilir?

A
Baskı ve yasaklar
B
Maddi imkânsızlıklar
C
Yeterli zamanın olmayışı
D
Bilim adamlarının tanınmayışı
Soru 7
Matbaanın icadında ilk kez Çinliler, sonrasında Uygur Türkleri rol oynamıştır. Almanya’da da Johann Gutenberg (Yohan Gutenberk) 1440 yılında önceki matbaa tekniklerinden farklı bir yöntem deneyerek bugünkü modern matbaanın temellerini atmıştır. Matbaanın icadı da önemli sonuçlara yol açmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan değildir?

A
Bilimsel gelişmelerin yolu açılmıştır.
B
İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
C
Fikirlerin hızlı ve kolay yayılmasını sağlamıştır.
D
Daha önce çok ucuz olan kitaplar pahalanmıştır.
Soru 8
 • Üç yılda yazdığı ‘‘Cihannüma’’ Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır.
 • Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapmış; ayrıca ilk robotu yaptığı kabul edilmektedir.
 • En önemli eseri ‘‘Mukaddime’’dir. Pek çok Batılı bilim insanı tarafından sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak bilinmektedir.
Yukarıda hangi Türk-İslam bilgininden bahsedilmemiştir?
A
Harezmî
B
El-Cezeri
C
İbn Haldun
D
Katip Çelebi
Soru 9
İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?

A
Parşömenin icat edilmesi
B
Kil tablet kullanılması
C
Papirüsün icat edilmesi
D
Tekerleğin icat edilmesi
Soru 10
Yazının ve kâğıdın icadının,
 1. tarihin kayıt altına alınmasını sağlaması,
 2. sözlü iletişimin tamamen ortadan kalkması,
 3. bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 11
Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın kısıtlandığı durumlardan biri değildir?

A
Kamu mallarını korumak
B
Okula gitmek
C
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
D
Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
Soru 12
Ali Bey tanınmış bir tıp profesörüdür. İngiltere’nin ünlü bir üniversitesinden çalışma teklifi almıştır. Ali Bey’in bu teklifi kabul etmesi durumunda;
 1. beyin göçü,
 2. mevsimlik göç,
 3. dış göç
durumlarından hangisi veya hangileri yaşanır?
A
Yalnız 2
B
Yalnız 3
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 13
Dilara'nın yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğunlukta olduğu için yaşadığı yerin nüfusu seyrektir.

Dilara'nın yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi
B
Yerşekilleri
C
Turizm
D
Yer altı kaynakları
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlarda itibaren bilgiyi saklamak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kullanılan araçlardan biri olmamıştır?
A
Kil tabletler
B
Parşömen
C
Papirus
D
Höyük
Soru 15
İtalyan gök bilimci Galileo, teleskopu kullanarak gezegen ve yıldızları incelemiştir. İncelemeleri sonunda gezegenlerin güneş etrafında hareket ettiklerini ve dünyanın yuvarlak olduğunu belirtmiştir.

Bu durum Galileo’nun hangi bilimle uğraştığını gösterir?

A
Kimya
B
Astronomi
C
Tıp
D
Sosyoloji
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler