1. Anasayfa »

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – 10

Tebrikler! 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal’e kazandığı ................... zaferi nedeniyle TBMM tarafından “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanı verilmiştir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Sakarya
B
Trablusgarp
C
Çanakkale
D
Dumlupınar
Soru 2
Hava olaylarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Arkeoloji
B
Biyoloji
C
Paleontoloji
D
Meteoroloji
Soru 3
Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün kabataslak çizimine ne ad verilir ?
A
Harita
B
Kroki
C
Plan
D
Ölçek
Soru 4
Kısa süreli (bir gün, bir hafta gibi) olan atmosfer olaylarına ..................... denir.

Yukarıda boş bırakılan alana, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
İklim
B
Sıcaklık
C
Hava durumu
D
Hava olayı
Soru 5
Eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde, toprağın büyük kütleler hâlinde koparak yer değiştirmesine heyelan denir.

Yukarıda verilen tanıma göre ülkemizde heyelan en çok hangi bölgede görülür?

A
Karadeniz
B
Akdeniz
C
Ege
D
Marmara
Soru 6
Kuzeye yüzümüzü döndürdüğümüzde vücudumuzun bazı bölümleriyle eşleştirilen yönlerden hangisi yanlıştır?
A
Sırtımız güney
B
Başımız kuzey
C
Sol kolumuz batı
D
Sağ kolumuz kuzeybatıyı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel farklılıktır?
A
Kısa boylu olmak
B
Güzel resim yapmak
C
Müzik dinlemekten hoşlanmak
D
Derslerde başarılı olmak
Soru 8
1. Dünya Savaşı’ndan sonra İzmir ve çevresini hangi devlet işgal etmiştir?
A
İngilizler
B
Yunanlılar
C
İtalyanlar
D
Fransızlar
Soru 9
Milli Mücadele’miz aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır?
A
TBMM’nin açılması ile
B
Cumhuriyetin ilan edilmesi ile
C
Mudanya Ateşkes Antlaşması ile
D
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması ile
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında kahramanlık gösteren kadınlarımızdan biri değildir?
A
Tayyar Rahmiye
B
Şerife Bacı
C
Zübeyde Hanım
D
Gördesli Makbule
Soru 11
Ülkemizin en yüksek dağı hangisidir?
A
Ağrı Dağı
B
Erciyes Dağı
C
Nemrut Dağı
D
Ganos Dağı
Soru 12
Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve hep _______ gösterir.

Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

A
güneyi
B
kuzeyi
C
doğuyu
D
batıyı
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kutup Yıldızı her zaman kuzeyi gösterir.
B
Karınca yuvalarının ağzı daima güneyi gösterir.
C
Ağaçların yosunlu yüzeyleri kuzeyi gösterir.
D
Yere dikilen çubuğun gölgesinin en kısa olduğu vakit gölge güneydedir.
Soru 14
Ülkemizin il ve ilçe sınırlarını ve komşularıyla olan sınırları gösteren harita hangi haritadır?
A
Siyasi Harita
B
Fiziki Harita
C
Deprem Haritası
D
Yol Haritası
Soru 15
Ülkemizde en fazla hangi bölgemizde çığ olayı görülür?
A
İç Anadolu Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Doğu Anadolu Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler