1. Anasayfa »

8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları – 3

Tebrikler! 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğru yoldan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.”

Ayette kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A
Küllî İrade
B
Kader
C
Cüzî İrade
D
Tevekkül
Soru 2
Suyun 100 derecede kaynamasıyla ilgili yasaların Allah (c.c.) tarafından programlanması ........................... ; 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması ise ............................ kavramına örnektir.

Metinde boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

A
Kader – Ecel
B
Kader - Ömür
C
Kader – Kaza
D
Kaza - Kader
Soru 3
Evrenin yasalarını temel olarak üç başlık altına toplayabiliriz. Bunlar madde, kuvvet ve hareket ile ilgili olan fiziksel yasalar; canlıların oluşum ve gelişimi ile ilgili olan biyolojik yasalar ve son olarak iki ve daha fazla insanın ilişkisinden doğan toplumsal yasalardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yasa hakkındadır?

A
Gezegenlerin uyum içinde, yörünge de hareket etmesi
B
Vücudumuzun çeşitli hastalıkları atlattıktan sonra bağışıklık kazanması
C
Sıvıların içerisine konuldukları kabın şeklini alması
D
Güneş ışığının yağmur damlalarına çarparak gök-kuşağını oluşturması
Soru 4
 • Etle beslenen hayvanların çene yapısı ile otla beslenen hayvanların çene yapılarının farklı olması
 • Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan mesafeleri, kendi yörüngelerinde hareket etmeleri
 • Toplumu oluşturan bireyler arasında geçim imkânları, sağlık ve eğitim gibi alanlarda şeref ve itibar açısından ayrımcılık olmamasının huzur ve güven ortamı oluşturması
Evrensel yasalarla ilgili verilen bu örneklerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fiziksel - Biyolojik - Toplumsal
B
Biyolojik - Fiziksel - Toplumsal
C
Toplumsal - Biyolojik - Fiziksel
D
Fiziksel - Toplumsal – Biyolojik
Soru 5
Emek; bir insanın bedensel, zihinsel veya sanatsal yeteneklerini kullanmasına denir. Yüce Allah (c.c.) insanın rızkını emeğe bağlamıştır.

Aşağıda yer alan atasözü ve deyimlerden hangisi bu açıklama kapsamında değerlendirilemez?

A
Parayı veren düdüğü çalar.
B
Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.
C
Ne kadar emek o kadar yemek.
D
Emeksiz yemek olmaz.
Soru 6
Aşağıda verilen eşleştirmeden hangisi; çevremizde rastladığımız doğru kader anlayışına ait bir örnektir?
A
Antrenman yapmadan şampiyon olmak isteyen sporcu: Tembellik ve sorumsuzluk
B
Oturarak zengin olmayı bekleyen tüccar: Pasiflik
C
İstediği okulu kazanmak için çalışan öğrenci: Çalışkanlık ve sorumluluk
D
Virüs salgınından korunmak için muska yaptıran kişi: Bilgisizlik ve sorumsuzluk
Soru 7
Hz. Musa’nın hayatı dikkate alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Firavun’un sarayında yaşayan Hz. Musa, annesinin yanında güven içinde büyüdü.
B
Hz. Musa’nın peşine düşen Firavun, ordusuyla birlikte denizi geçerek onları kuşatmaya aldı.
C
Allah, Hz. Musa’yı asa mucizesi ile destekledi.
D
Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun, Firavun’a karşı hak mücadelesi verdi.
Soru 8
Ayete’l-Kürsi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ayete’l-Kürsi’de, Allah’tan başka ilah olmadığı ve O’nun sonsuz kudret sahibi olduğu vurgulanır.
B
Ayete’l-Kürsi’de, Allah’ın her şeyi bildiğinden, kullarının ise Allah’ın dilediği kadar bilgiye sahip olduğundan bahsedilir.
C
Ayete’l-Kürsi’de, kıyametin vaktinden söz edilmektedir.
D
Ayete’l-Kürsi’de, Allah’ın izni olmadan hiçbir kimsenin şefaat edemeyeceği ifade edilmektedir.
Soru 9
“Allahû lâ ilâhe illâ hûvel hayyûl kâyyum, lâ te'huzûhu (I) ____ velâ nevm, lehu mâ fis semâvati ve mâ fil ârd, men zellezi (II) ____ indehu illâ bi iznih, ya'lemû mâ beyne eydihim ve mâ halfehûm, ve lâ (III) ____ bi şey'im min ilmihi illâ bi mâ şa', vesiâ kûrsiyyûhûs semavati vel ârd, ve lâ (IV) ____ hifzuhûma ve hûvel aliyyûl azim.”

Ayete’l-Kürsi'nin okunuşunda yer alan boşluklar ile ilgili verilen aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A
II numaralı boşluğa “yeşfeu” kelimesi gelmelidir.
B
IV numaralı boşluğa “yuhitune” kelimesi gelmelidir.
C
III numaralı boşluğa “sinetun” kelimesi gelmelidir.
D
I numaralı boşluğa “yeuduhu” kelimesi gelmelidir.
Soru 10
 • “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız…” (Kasas sûresi, 7.âyet)
 • “...Babacığım! Rüyamda on bir yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm...” (Yusuf sûresi, 4.âyet)
 • “İkiniz beraber Firavun’a gidin, çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslûpla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer.” (Tâha, 43-44. âyetler)
 • “Firavun’un karısı, ‘o, senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun! Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz.’ demişti. İşin farkında değillerdi.”(Kasas, 9. âyet)
Hz. Musa (a.s.) kıssası ile ilgili proje ödevi alan öğrencinin, kaç numaralı ayeti proje ödevinde yer vermemesi gerekir?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 11
 1. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
 2. Ağılda oğlak doğunca, derede otu biter.
 3. Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.
Cümleler ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A
Tevekkül
B
Emek
C
Ömür
D
Rızık
Soru 12
 • Plana uygun bir şekilde ders çalıştı.
 • Dün bizim sokakta kaza oldu.
 • Süte bir miktar kahve koydu.
 •  Dolabının düzenine hayran oldum.
 • Yüce Allah'ın takdiri böyleymiş.
 • Her gün yirmi sayfa kitap okurum.
Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde "kader" kavramının sözlük anlamının karşılığı olan ifadeler kullanılmıştır?
A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 13
 • "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet)
 • "Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, yerli yerince ve belli bir süre için yarattık..."(Ahkâf suresi, 3. ayet)
 • "Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever." (Âl-i İmran suresi, 159. ayet )
Aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıda verilen ayetlerle ilgili değildir?
A
Tevekkül
B
Ömür
C
Kader
D
İrade
Soru 14
Bakara suresinin 255. ayetinin anlamını okuyan Recep öğretmen öğrencilerine ayetle ilgili olarak aşağıdaki soruları yöneltmiştir:
 • Ayette Yüce Allah’ın isimlerinden hangileri yer almaktadır?
 • Ayette dikkat çekilen temel konu nedir?
 • Ayette insana Yüce Allah hakkında hatırlatılan temel hususlar nelerdir?
Bu sorulara yönelik olarak cevap veren öğrencilerden hangisi konu dışı bir cevap vererek soruyu yanlış cevaplamıştır?
A
Cansu: Ayette Yüce Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve her şeyin O’nun gücüyle meydana geldiğine dikkat çekilmiştir.
B
Zeynep: Ayette İslam dininin ibadete verdiği öneme dikkat çekilmiş ve inananların yalnızca Yüce Allah’a ibadet etmeleri konusunda hatırlatmada bulunulmuştur.
C
Kerem: Ayette Yüce Allah’ın Hayy, Kayyum, Aliyy ve Azîm isimleri ve ilim gibi sıfatına yer verilmiştir.
D
Eren: Bu ayetteki temel konu Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarıdır.
Soru 15
 • Cinsiyet
 • Doğum yeri
 • Davranış
 • Irk
 • Meslek
 • Fiziksel özellikler
 • Eğitim
 • Anne-baba
Yukarıda cüz'i ve külli iradeye örnekler verilmiştir.

Buna göre;

 1. Anne-baba ve ırk külli irade ile ilgilidir.
 2. En çok külli iradeye örnek vardır.
 3. Davranış ve eğitim cüz'i iradeye örnektir.
 4. Cinsiyet, fiziksel özellikler, doğum yeri cüz'i irade ile ilgilidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
3 ve 4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler