1. Anasayfa »

5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları – 2

Tebrikler! 5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • Bir bölgede bulunan toprağın kısa sürede tamamen ya da kısmen su altında kalmasına…………. denir.
 • Yamaçtaki toprağın çeşitli nedenlerle zeminiyle beraber yer değiştirmesine………… denir.
 • Yer altındaki sıcaklığı çok yüksek olan erimiş kayaların yer kabuğundan püskürerek dışarı çıkmasına ………….. denir.
Yukarıdaki cümlelerdeki boş bırakılan kısımlara seçeneklerde verilen doğa olaylarından hangisi yazılamaz?
A
Deprem
B
Volkanik patlama
C
Sel
D
Yangın
Soru 2
Biyolojik çeşitlilik bir bölgedeki türlerin çeşitliliğidir. Ekosistemleri dengede tutar, gezegeni yaşanır hale getirir. İnsan hayatı için gereklidir. Tarım, tıp, eczacılık, doğal güzellikler, hayvancılık gibi alanlarda biyolojik çeşitlilikten faydalanır.

Verilen bilgilere göre hangisi biyolojik çeşitliliğin önemini anlatmaz?

A
Hayvanlara besin kaynağı sağlar.
B
Canlı çeşitliliği fazladır.
C
Doğaya dayalı turizm gerçekleştirilebilir.
D
Ülke ekonomisine kazanç sağlar.
Soru 3
Her gün büyüyen elektronik atık sorunu gelişmiş ülkelerde yüksek risk oluşturmaya başlamıştır. Aynı zamanda bu atıkların yapısında bulunan kurşun, bakır, alüminyum gibi zehirli atıklar doğaya da zarar vermektedir.

Bu bilgilere dayanarak elektronik atık sorununun önlenmesine yönelik çözüm önerilerinden hangisi doğru değildir?

A
Elektronik cihazları dikkatli ve uzun süre kullanmak
B
Eski elektronik araç-gereçleri az gelişmiş ülkelere satmak
C
Gereğinden fazla elektronik eşya almamak
D
Eski elektronik araç-gereçlerin geri dönüşümlerini sağlamak.
Soru 4
Aşağıda ışığın yayılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Işık dalgalar halinde yayılır
B
Işık bir enerjidir.
C
Işık bir enerjidir
D
Işık uzayda yayılır.
Soru 5
Arden ve Berna arasında geçen sohbetten bir bölüm verilmiştir.
 • Arden: Buharlaşma her sıcaklıkta olur.
 • Berna: Sanmıyorum, mesela bugün hava soğuk. Sence yine de buharlaşma olur mu?
 • Arden: Bak, sana ipucu vereyim. Bu sabah neler gözlemlediğimi anlatacağım. Bu olaylardan biri senin fikrini değiştirecek.
Buna göre, Arden'in vereceği örneklerden hangisi Berna'nın fikrini değiştirebilir?
A
Sabah uyandığımda cama elimle yazı yazabildim.
B
Evden çıktığımda yerdeki buzları kırma oyunu oynadım.
C
Babam arabamızın üstündeki buz taneciklerini temizledi.
D
Okul yolundaki boş tarladan dumanlar çıkıyordu.
Soru 6
Tarlasını sürmek için yola çıkan çiftçi Süleyman Bey traktörünün asfalt yolda kolay hareket ettiğini ancak taşlı ve kumlu olan tarlasında daha zor hareket ettiğini söylemektedir.

Sülaymen Bey’in traktörünün tarlada daha zor hareket etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Asfalt yolda daha fazla sürtünme kuvveti etki etmesi.
B
Tarlada daha fazla sürtünme kuvveti etki etmesi.
C
Tekerleklerinin pürüzsüz olması
D
Tarlada yer çekiminin fazla olması
Soru 7
 • Maddelerin ısı alarak hacimlerinin artması olayına genleşme denir.
 • Maddelerin ısı vererek hacimlerinin azalması olayına ise büzülme denir.
 • Katı, sıvı ve gazlarda genleşme ve büzülme görülmektedir.
Verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A
Elektrik tellerinin mevsimlere göre uzanıp kısalması.
B
Termometrelerdeki cıva seviyesinin değişmesi
C
Hava balonlarının yerden havalanıp inebilmesi
D
Yanan ampulün bir süre sonra ısınması
Soru 8
 • Güneş, Dünya'ya diğer yıldızlardan daha yakındır. (  )
 • Isısı farklı maddeler arasında sıcaklık alış verişi gerçekleşir. (  )
 • Maddeleri ayırt edebilmek için sıcaklıklarına bakabiliriz. (  )
 • Maddeleri ayırt edebilmek için sıcaklıklarına bakabiliriz. (  )
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur ?
A
D - Y - Y - Y
B
D - D - Y - D
C
Y - D - D - D
D
Y - Y - D - Y
Soru 9
 • I. Buz erirken etrafından ısı alır.
 • II. Ayşe’nin vücut ısısı 39° C’a yükseldi.
 • III. Kış aylarında havanın sıcaklığı –20°C’a kadar düşer.
Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımıza olumlu etkilerine örnektir?
A
Metal parçaların aşınması
B
Ayakkabıların eskimesi
C
Kıyafetlerin yıpranması
D
Kalemle yazı yazılabilmesi
Soru 11
Aşağıda verilen yüzeylerin hangisinde yansıyan ışınlar birbirine paralel değildir?
A
Cam
B
Duvar
C
Ayna
D
Durgun su
Soru 12
Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sürede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmiştir.

Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait olabilir?

A
Bitkiler
B
Hayvanlar
C
Mikroskobik canlılar
D
Şapkalı mantarlar
Soru 13
 1. Bütün maddeler ışığı eşit miktarda geçirir.
 2. Banyo ve tuvalet kapılarında eğer cam kullanılacaksa buzlu cam olması tercih edilir.
 3. Mağazaların vitrin camlarında ürünlerin net bir şekilde görülebilmesi için yarı saydam maddeler kullanılır.
Cisimlerin ışığı geçirmeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 14
Defne, şişirdiği balonu buzlu suya batırıp bekletiyor. Daha sonra buzlu sudan çıkardığı balonu sıcak suya daldırıyor.

Bu durumda balonun hacmi ile ilgili,

 1. Buzlu suya batırıldığında artar.
 2. Sıcak suya batırıldığında artar.
 3. Buzlu su büzülme, sıcak su genleşme sağlar.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A
Yalnız 2
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 15
Kuvvet, bir cismin üzerine etki ederek o cismin ,

I. hızı II. şekli III. yönü

özelliklerinden hangilerini değiştirebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler