1. Anasayfa »
  2. Blog

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tebrikler! 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Verilen tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi iç ticarete girmez?

A
Silifke’den İstanbul’a getirilen muzların marketlerde satışa sunulması
B
Kars-Ardahan’da yetiştirilen hayvanların Kurban Bayramı nedeniyle Ankara’da hayvan pazarlarında satılması
C
Bursa’da üretilen ipekli kumaşların Almanya’ya ihraç edilmesi
D
Karadeniz Bölgesi’nde üretimi yapılan fındığın, Fiskobirlik tarafından alınması
Soru 2

Türkiye’de meydana gelen 17 Ağustos 1999 depreminde pek çok ülkeden yardım ekipleri gelmiştir. Yunanistan ve Pakistan depremlerinde de Türkiye yardım ekipleri göndermiştir. Bu durum hangisi için örnek oluşturur?

A
Ekonomik yatırıma.
B
Uluslar arası dayanışma.
C
Kültürel gelişme.
D
Evrensel kültür.
Soru 3

Uluslar arası kültür,sanat ve spor etkinlikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez

A
23 Nisan Dünya Çocukları Günü
B
Olimpiyatlar
C
Ekonomik antlaşmalar
D
Festivaller
Soru 4

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin ihracatında ve ithalatında önemli bir paya sahip değildir?

A
Rusya
B
Arjantin
C
Almanya
D
İngiltere
Soru 5

1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılması ile bağımsız Türk devletleri kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden değildir?

A
Türkmenistan
B
Kırgızistan
C
Afganistan
D
Azerbaycan
Soru 6

Demokrasinin bir yönü de vatandaşın yönetime katılmasıdır.

Aşağıda verilenlerden hangisi vatandaşı yönetime katılmasını sağlayan haklardandır?

A
Dilekçe Hakkı
B
Eğitim Hakkı
C
Seçme-seçilme Hakkı.
D
Sağlık Hakkı
Soru 7

Devletin dini kurallara dayanarak yönetilmesine ne ad verilir?

A
Oligarşi
B
Cumhuriyet
C
Teokrasi
D
Monarşi
Soru 8

“Herkes anne karnından itibaren bu hakkı kazanır. Bu hak diğer tüm hakların kullanılabilmesi için olmazsa olmaz bir haktır.” (Paragrafta bahsedilen temel hak aşağıdakilerden hangisidir?)

A
Yaşama hakkı
B
Kişi dokunulmazlığı
C
Din ve vicdan özgürlüğü
D
Düşünce özgürlüğü
Soru 9

Ülkeyi kendim yönetirim. Yetkilerim sınırsızdır. Ben ölünce oğlum devletin başına geçecek.

Yukarıda, özelliklerinden bazıları verilen yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teokrasi
B
Cumhuriyet
C
Monarşi
D
Oligarşi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

A
Milli Egemenlik
B
Siyasi Partiler
C
Hukukun üstünlüğü
D
Doğal Kaynaklar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahiptir?

A
Petrol
B
Doğal gaz
C
Hazır Giyim Eşyası
D
Eczacılık Ürünleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Dünyada nüfusun yoğun olduğu yerdir?

A
Sık Ormanlar
B
Çöller
C
Sanayi Bölgeleri
D
Kutuplar
Soru 13

”Irk ,dil,din,cinsiyet farkı olmaksızın kanun önünde ayırım yapılamaz” bu durum demokrasinin hangi ilkesi içerisinde yer alır?

A
Siyasi partiler
B
Eşitlik
C
Özgürlük
D
Millet egemenliği
Soru 14

Dünyada en çok rezervi Türkiye’de bulunan, petrolün yerini doldurabilecek  ve Uzay teknolojilerinin vazgeçilmez ham maddesi olan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demir
B
Bor
C
Cıva
D
Taş kömürü
Soru 15

Hiç kimseyi rahatsız etmeden,insan haklarını çiğnemeden yaşamaktır.

 Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir.

A
Eşitlik
B
Adalet
C
Seçim
D
Özgürlük
Soru 16

Devletin organları olan yasama, yürütme ve yargının ayrı kurumlarca idare edilmesine “güçler ayrılığı” denir.

Aşağıda bu organların hangi kurumlarca idare edildiği eşleştirilmiştir. Doğru olan eşleştirme hangisidir?

A
B
C
D
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun Jeopolitik konumunun sonuçlarından birisi değildir?

A
Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B
Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü durumunda olması
C
Gelişmiş Avrupa ülkeleri ile petrol yataklarına sahip Ortadoğu ülkeleri arasında köprü vazifesi görür.
D
ABD ile ticaret hacminin fazla olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

A
Kömür
B
Rüzgar
C
Petrol
D
Doğalgaz
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin sunduğu olanaklardan biri değildir?

A
Çok partili hayat
B
Ulusal Egemenlik
C
Eşitlik
D
Sınıf ayrımı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir?

A
Sanayi faaliyetleri
B
Yeryüzü şekilleri
C
Ulaşım olanakları
D
Turizm faaliyetleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.