1. Anasayfa »

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – 3

Tebrikler! 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Orta Asya'dan çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türklerin bu göç hareketini kolaylaştıran sebepler arasında;
 1. Kök Türk alfabesini kullanmaları
 2. Eşyalarının taşınabilir hafif eşyalar olması
 3. Atı evcilleştirip günlük yaşamda kullanmaları
gibi özelliklerinden hangisi ya da hangileri gösterilebilir?
A
Yalnız 3
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 2
"Türkiye Selçuklu sultanları, vezir ve emirleri bilim ve kültürün gelişmesi için birçok eğitim kurumu inşa ettirmiştir." diyen bir tarihçi, bu düşüncesini aşağıdaki eserlerden hangisiyle örneklendirebilir?
A
Alanya Tersanesi
B
Karatay Medresesi
C
Alâeddin Camii
D
Zazadin Hanı
Soru 3
Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan Bedir Savaşı’nı, Müslümanlar kazandı. Savaş sırasında ele geçirilen esirlere, Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri şart koşuldu. Müslümanlara okuma yazma öğreten esirler serbest bırakıldı.

Bu durum İslamiyet’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

A
Mimariye
B
Eğitime
C
Orduya
D
Ekonomiye
Soru 4
Mete Han’ın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Hun ekonomisini güçlendirmeye yöneliktir?
A
Dağınık halde yaşayan Türkleri bir çatı altında toplaması
B
Orduda ilk defa onlu sistemi kurması
C
Çinlilere karşı Türk millî kültürünü korumaya çalışması
D
Ticari önemi olan İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmesi
Soru 5
"Hun sanatının temeli konargöçer yaşam tarzına dayanır.” diyen bir tarihçiye göre aşağıdaki eserlerden hangisinin bu döneme ait olması beklenemez?
A
Pazırık halısı
B
Demir savaş aletleri
C
Deri çizmeler
D
Dinî tapınaklar
Soru 6
İlk Türk devletlerinden Kök Türklerde Orhun Anıtlarının ve Ergenekon Destanı’nın varlığı, onların aşağıdaki alanların hangisinde ürünler verdiklerini kanıtlar?
A
Din
B
Kültür
C
İktisat
D
Astronomi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi İpek Yolu için söylenemez?
A
Çin'den başlayan bir ticaret yoludur.
B
Kültürel etkileşime neden olmuştur.
C
Devletler arası ilişkileri etkilemiştir.
D
Sadece ipek taşınmıştır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin ticarete önem verdiklerinin göstergesidir?
A
Medresler yapılması
B
Kervansaraylar yapılması
C
Moğollarla mücadele edilmesi
D
Haçlılarla mücadele edilmesi
Soru 9
 • İslam dünyasını dış saldırılara karşı korudular.
 • İslamiyet'i dünyanın çeşitli yerlerine yaydılar.
 • Dağınık halde bulunan İslam dünyasında birliği sağladılar.
 • İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkıda bulundular.
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir ?
A
Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini kolaylaştıran faktörler
B
İslamiyet'in Türkler arasında yayılması
C
Türklerin İslamiyet'e hizmetleri
D
Türklerin İslamiyet'le tanışması
Soru 10
 • Ticaret yolları üzerindeki konak yerleridir.
 • Sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurumdur.
 • Orta ve yükseköğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır.
Yukarıdaki bilgiler, Türkiye Selçuklu Devleti döneminde var olan kurumlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
A
Kümbet
B
Darüşşifa
C
Kervansaray
D
Medrese
Soru 11
Ekvatordan kutuplara gittikçe paralellerin boyları kısalır. Bu durumun temel nedeni hangisidir?
A
Dünyanın yuvarlak şekle sahip olması
B
Karaların daha az yer kaplaması
C
Güneş ışınlarının geliş açısı
D
Kuzey Yarım Küre’nin daha sıcak olması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri arasında yer almaz?
A
Enine çizgilerdir.
B
Başlangıç paraleli Greenwichtir.
C
Ardışık iki paralel arası mesafe 111 km. dir.
D
90 güneyde 90 kuzeyde toplam 180 tanedir.
Soru 13
Mine: ‘’Yaşadığım şehirde ormanlar geniş yer tutuyor. Ayrıca deniz kenarında bulunan şehrimizin iklimi de ılıman, güneşli gün sayısı fazladır. Arazilerimiz çok geniş ve verimlidir. Bu şehir herkesin yaşamak isteyeceği bir yerdir.’’

Mine’nin yaşadığı şehirde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi için gerekli şartlardan söz edilmemiştir?

A
Madencilik
B
Deniz turizmi
C
Tarımsal üretim
D
Kereste üretim
Soru 14
Doğu illerimizde yükseltinin fazla olması kış turizmini ve hayvancılık faaliyetlerini olumlu etkilemiştir. Hayvancılığın gelişmesi et ve süt ürünlerine bağlı tesislerin açılmasını sağlamıştır. Akdeniz ve Ege kıyılarımızda ise iklimin elverişli olması seracılık ve yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Yükseltinin az olduğu yerlerde hayvansal ürünlere dayalı sanayi tesisleri gelişmemiştir.
B
Doğal çevre koşulları o bölgede görülen turizm türlerini etkilemektedir.
C
Bir bölgenin sosyoekonomik yapısı coğrafi özelliklerinden etkilenir.
D
Üretim faaliyetleri doğal çevre koşullarından etkilenir.
Soru 15
Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanuslara, geçitlere, su yollarına ve kentlere olan uzaklığına göreceli (özel) konum denir.

Türkiye’nin;

 1. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.
 2. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.
 3. Orta kuşakta yer aldığı için yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşamaktadır.
 4. Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde tam bir kavşak noktasında kurulmuştur.
özelliklerinden hangileri göreceli (özel) konumuyla açıklanabilir?
A
Yalnız 1
B
2 ve 4
C
1, 2 ve 3
D
1, 2 ve 4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler