1. Anasayfa »

4. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları – 2

Tebrikler! 4. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir Müslüman öncelikle güzel ahlak sahibi olmalıdır. Bunun için de İslam dininin emir, tavsiye ve yasaklarına dikkat etmeli; güzel huy ve davranışlara sahip olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamdaki güzel huy ve davranışlardan biri değildir?
A
Doğruluk
B
Cömertlik
C
Çalışkanlık
D
Savurganlık
Soru 2
Allah’ın hoşnutluğunu kazanmayı en büyük amaç edinen Müslümanlar, İslam dininin emir ve tavsiyelerine uymaya özen gösterirler.

Buna göre, Müslümanları güzel davranışlarda bulunmaya yönelten asıl amaç hangisidir?

A
İnsanların gözüne girmek
B
Toplumda başarılı biri olmak
C
Allah’ın rızasını kazanmak
D
Bolluk içinde yaşamak
Soru 3
“... Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının...” (Nisâ suresi, 1. ayet)

Bu ayette altı çizili ifade ile vurgulanan ve İslam’da “akrabalarla iyi ilişkiler kurmak” anlamındaki ifade hangisidir?

A
Elhamdülillah
B
Sübhânallah
C
Esmâ-i hüsnâ
D
Sıla-i rahim
Soru 4
“Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah, işini güzel yapanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir davranış biçimi olamaz?

A
Görevini en iyi şekilde yapmak
B
Hata yapanları affetmek
C
Gösteriş yapmak
D
Öfkesine hâkim olmak
Soru 5
“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın...” (Mâide suresi, 6. ayet)

Bu ayette açıklaması verilen ibadet hangisidir?

A
Abdest almak
B
Kur’an-ı Kerim okumak
C
Oruç tutmak
D
Dua etmek
Soru 6
“Abdest” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Temizlik alışkanlığı kazandırır.
B
Çevre temizliğine güzel bir örnektir.
C
Namaz kılmak için bir gerekliliktir.
D
Hem maddi hem de manevi bir temizliktir.
Soru 7
Hz. Muhammed (sav.) “Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.” buyurmuştur.

Hz. Peygamber bu sözünde aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A
Beden temizliğini
B
Kalp temizliğini
C
Çevre temizliğini
D
Giysi temizliğini
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicretinin sebeplerinden biridir?
A
Müslümanların yeni yerler görmek istemesi
B
Kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azalması
C
Medine’nin güvenli ve özgür bir yer olması
D
Mekke’nin çok sıcak bir iklime sahip olması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu dönemde Mekke’deki “ekonomik hayat” ile ilgili bir bilgidir?
A
Mekke halkının çoğunluğu putlara tapardı.
B
Deve kervanlarıyla farklı bölgelere ticaret yolculukları yapılırdı.
C
Adaletsizlik ve haksızlık çok yaygındı.
D
Hz. İbrahim döneminden kalan dinî inancı sürdüren bazı insanlar vardı.
Soru 10
Hz. Muhammed (sav.) “Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.” buyurmuştur. Hz. Peygamber bu sözünde aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A
Beden temizliğini
B
Kalp temizliğini
C
Çevre temizliğini
D
Giysi temizliğini
Soru 11
Temiz olmak, her şeyden önce insanın kendisine verdiği değerin bir göstergesidir. Temizliğine dikkat eden insan aynı zamanda sağlığını da korumuş olur.

Bu düşüncelere sahip birinin;

  1. yemekten önce ve sonra ellerini yıkama,
  2. düzenli olarak dişlerini fırçalama,
  3. tırnak temizliğine dikkat etme
davranışlarından hangilerini yapması beklenir?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 12
Bir insan için sözünde durmak, başkaları hakkında kötü düşüncelerden uzak durmak da bir çeşit temizliktir.

Buna göre yukarıdaki cümlede hangi temizlik türü vurgulanmıştır?

A
Beden temizliği
B
Maddi temizlik
C
Giysi temizliği
D
Manevi temizlik
Soru 13
Hangisi, manevi temizliğe dikkat eden birinin sergileyeceği davranışlardan biri değildir?
A
Dürüst ve güvenilir olmak
B
İncitici sözler söylemek
C
Herkese karşı adaletli olmak
D
Arkadaşları hakkında iyi düşünmek
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi maddi temizliğe uygun bir davranış değildir?
A
Herkesin, evinin önündeki çöpleri toplaması
B
Kirlenen elbiselerin giyilmeye devam edilmesi
C
Yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması
D
Uyandıktan sonra ellerin ve yüzün yıkanması
Soru 15
Güzel davranışlar insanın ahlakını güzelleştirir. Böylece güzel ahlak sahibi kimsenin kalbi de temiz olur. Buna “manevi temizlik” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi temizlik örneği değildir?

A
İnsanların iyiliğini istemek
B
Kötü davranışlardan uzak durmak
C
Kalbini kırdığımız kişiden özür dilemek
D
Piknik yaptığımız yeri temiz bırakmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler