1. Anasayfa »

7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – 9

Tebrikler! 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünya'daki kütlesi 120 kg olan bir cisim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A
Ay'daki kütlesi 120 kg dır.
B
Dünya'daki ağırlığı 1200 N dur.
C
Dünya'daki kütlesi 120 kg'dır.
D
Ay'daki ağırlığı 400 N'dur.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen bir refleks değildir ?
A
Aşırı ışıkta göz bebeğinin küçülmesi
B
Limon görünce ağzın sulanması
C
Göz kapağının kırpılması
D
İğne batan elin çekilmesi
Soru 3
Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim, bu kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa uygulanan kuvvet ile fiziksel anlamda iş yapılmış olur.

Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi iş birimidir ?

A
Newton
B
Joule
C
Metre
D
Kilogram
Soru 4
2n kromozomlu üreme ana hücresinden mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu 4 yeni hücre oluşmaktadır.

Bu hücre ile ilgili olarak,

  • I. Kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır.
  • II. Ana hücrenin genetik kopyasıdır.
  • III. Kromozom sayısının yarıya inmesi kalıtsal çeşitliliği sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 5
Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kütle değişmeyen madde miktarıdır.
B
Kütle uzayda değişmez.
C
Ağırlık gezegenin büyüklüğüne göre değişir.
D
Cisimlerin kütlesi arttıkça ağırlığı azalır.
Soru 6
Kütleleri aynı tır, otobüs ve kamyonun süratleri sırasıyla 50 km/h, 65 km/h ve 80 km/h'dir.

Bu araçlardan hangisinin kinetik enerjisi en fazladır

A
Tır
B
Otobüs
C
Kamyon
D
Tır ve kamyon
Soru 7
Aşağıdaki olayların hangilerinde cismin çekim potansiyel enerjisi azalır ?
  1. Asansör ile zemin kattan beşinci kata çıkarılan kutu
  2. Ağaç dalından düşen yaprak
  3. Düz yolda hızlanan cisim
A
Yalnız 2
B
1 ve2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 8
Hareket halindeki bir aracın frenine ani ve kuvvetli basıldığında yol ile tekerlek arasındaki sürtünmenin etkisiyle lastik ısınır.

Bu olaydan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır ?

A
Kaybedilen kinetik enerji ısıya dönüşür.
B
Kaybedilen kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür.
C
Kaybedilen potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür.
D
Kaybedilen potansiyel enerji ısıya dönüşür.
Soru 9
Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır ?
A
Kutuplarda yer çekimi ekvatordan daha fazladır.
B
Bir astronotun Dünya ve Ay'daki ağırlığı farklıdır.
C
Kütle yer çekimine bağlı olarak değişmez.
D
Ağırlık değişmeyen madde miktarıdır.
Soru 10
“Bir yayı sıkıştırdığımızda elimize bir kuvvet uyguladığını hissederiz. Aynı şekilde yayı serbest bıraktığımızda da elimizi iten bir kuvvet hissederiz.”

Yukarıda anlatılan bu durum aşağıdakilerden hangisinin olduğunu gösterir?

A
Yayın kinetik enerjiye sahip olduğu
B
Yayın çekim potansiyel enerjisine sahip olduğunu
C
Yayın esneklik potansiyel enerjisine sahip olduğu
D
Yayın süratinden dolayı sahip olduğu enerji
Soru 11
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ağırlığa ait değildir?
A
Bulunduğu konuma göre değişmez.
B
Dinamometre ile ölçülür.
C
Birimi N’dır.
D
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.
Soru 12
  • I. Bölünme sonucu 2 hücre oluşur.
  • II. Tür içinde çeşitlilik sağlar.
  • III. Tek aşamada gerçekleşir.
I,II ve III numarada mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili özellikler verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A
I-Mitoz, II-Mitoz, III-Mayoz
B
I-Mayoz, II-Mitoz, III-Mayoz
C
I-Mayoz, II-Mayoz, III-Mitoz
D
I-Mitoz, II-Mayoz, III-Mitoz
Soru 13

Şekilde verilen durumların hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?

A
1, 3 ve 4
B
1, 2 ve 5
C
2, 3 ve 4
D
3, 4 ve 5
Soru 14
Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda, kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisi ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek olarak verilmez?
A
Yanan bir lambanın dışının sıcak olması
B
Uzun yoldan gelmiş arabanın tekerleğinin sıcak olması
C
Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde elimizin ısınması
D
Silgi ile defteri sildiğimizde silginin ısınması
Soru 15
Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinde biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve babasının gen yapılarından farklılık gösterir.

Verilen metindeki ‘‘kromozomlar arası parça değişimi’’ aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır?

A
Tür içi çeşitliliğe
B
Üreme hücrelerinin oluşumuna
C
Dört tane hücre oluşmasına
D
Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler