1. Anasayfa »

7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları – 5

Tebrikler! 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları - 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“O, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır…” (Mülk suresi, 2. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Allah’ın bütün işleri güzeldir
B
Güzel davrananlar övgüye değerdir.
C
Canlıların sonunun olması evrende dengeyi sağlar.
D
Denemenin amacı iyileri kötülerden ayırmaktır.
Soru 2
“Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim.”

Bu hadisten,

  1. Dünya hayatı geçicidir.
  2. Ağaçlık yerde mola verilmelidir.
  3. İnsan ömrü, sınırlı bir zaman diliminden ibarettir.
sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?
A
İslam’ın beş esasından birini benimsemek
B
Eylemlerinin hesabını vereceğini kabul etmek
C
Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmak
D
İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmak
Soru 4
“Meryem oğlu Mesîh sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar!” (Mâide suresi, 75. ayet)

Bu ayet Hz. İsa ile ilgili,

  1. Hristiyanlığın üç tanrısından biridir.
  2. Allah’ın oğlu değil peygamberidir.
  3. Annesi yaşamını mabette sürdürüyordu.
iddialarından hangilerini reddetmektedir?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 5
Ahirete inanan bir insandan aşağıdaki tutumların hangisi beklenmez?
A
Adaletli davranması
B
Çevresine duyarlı olması
C
Yakınlarına çıkar sağlaması
D
Akrabalarını koruyup gözetmesi
Soru 6
Allah’a ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir toplumdaki insanlar ile ilgili,
  1. Birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.
  2. Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.
  3. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.
yargılarından hangileri doğru değildir?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 7
Nâs suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?
A
İlah
B
Rabb
C
Cin
D
Samed
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nâs suresinde bulunmaz?
A
Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
B
Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
C
Ve ileyke nes’â ve nahfid.
D
Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nâs suresinin bir bölümünün anlamıdır?
A
“De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
B
“O sinsi vesvesecinin şerrinden.”
C
“Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”
D
“Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”
Soru 10
Muavvizeteyn sureleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A
Allah’ın adı anılmaktadır.
B
Kur’an’ın son iki suresidir.
C
Kötülükten Allah’a sığınılmaktadır.
D
İndiriliş sırasında ilk iki suredir.
Soru 11
Müminlerin içinde ebedi olarak kalacakları çeşit çeşit nimetlerle donatılmış ahiret yurduna ne ad verilir ?
A
Cehennem
B
Cennet
C
Gayb
D
Haşr
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden değildir ?
A
Nurdan yaratılmışlardır.
B
Peygamberlere vahiy getirirler.
C
Allah' ın emrinden çıkmazlar.
D
Çok hızlı varlıklardır.
Soru 13
Allah' ın izniyle eceli gelenlerin canlarını almakla görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Hz. Mikail
B
Hz. İsrafil
C
Hz. Azrail
D
Hz. Cebrail
Soru 14
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek için çeşitli yöntemler kullanarak insanları aldatan insanlar ne yapmaktadırlar ?
A
Kibir
B
Sihir ve büyü
C
Gıybet
D
Haset
Soru 15
İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi geleceği bilmektedir ?
A
İnsanlar ve Hayvanlar
B
Allah
C
Allah, Cinler ve Şeytan
D
Allah, Şeytan ve Melekler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler