1. Anasayfa »

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – 6

Tebrikler! 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, beşerî coğrafya denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafya alanına girmez?

A
Sanayi
B
İklim
C
Ticaret
D
Turizm
Soru 2
İklim insan faaliyetlerinde bazı etki ve değişikliklere sebep olur

Yukarıdaki açıklamaya göre iklim aşağıdakilerden hangisine etki etmez?

A
Ulaşım
B
Konut (ev) Tipi
C
Turizm
D
Yeraltı Kaynakları
Soru 3
Bir yerin çevresine göre önemli ve stratejik noktalardaki durumuna özel konum denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi özel konuma girmez?

A
Kıtalara göre konumu
B
Komşu ülkelere göre konumu
C
Paralel ve meridyenlere göre konumu
D
Deniz ve okyanuslara göre konumu
Soru 4
Aşağıda günümüzdeki anlamları verilen kavramların hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A
İmarethane - Otel
B
Medrese - Üniversite
C
Darüşşifa - Hastane
D
Bedesten - Kapalı çarşı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından (Büyük Selçuklu Devletinin yıkılışından) sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden biri değildir?
A
Danişmentliler
B
Karamanoğulları
C
Saltuklular
D
Mengücekliler
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed (S.A.V) döneminde yaşanmış bir olaydır?
A
Hendek Savaşı
B
Cemel Savaşı
C
Talas Savaşı
D
Dandanakan Savaşı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'nın özelliklerinden biri değildir?
A
Konargöçer bir hayat tarzıyla ve hayvancılık ile yapılmıştır.
B
Çadır, kilim ve demir bu kültürün önemli unsurlarındandır.
C
Tanrı inancı vardır ve ölümden sonra hayata inanılırdı.
D
Kamış ve çamurdan evler yapılmıştır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgiler arasında yer alır?
A
Bölgenin yer altı kaynakları
B
Bölgenin başlangıç paraleli ve meridyenine uzaklığı
C
Bölgenin doğal güzellikleri
D
Bölgenin denizlere göre konumu
Soru 9
  • Engin: Kışlar ılık geçer.
  • Zeki : Bitki örtüsü makidir.
  • Erkan : En çok yağışı kış mevsiminde alır.
Aşağıda verilen illerden hangisi bu özelliğe uymaz?
A
Antalya
B
Mersin
C
İzmir
D
Erzurum
Soru 10
Ülkemizin okyanuslara ve denizlere, komşu ülkelere, önemli ticaret turizm, sanayi ve ulaşım yerlerine göre bulunduğu yer özel konumunu ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konumunun bir sonucu değildir?

A
Asya ve Avrupa kıtalarının kesişimindi yer alması
B
İstanbul ve Çanakkale Boğaz’larına sahip olması
C
Yıl boyunca dört mevsimin görülmesi
D
Üç tarafının denizlerle çevrili bir yarım oda olması
Soru 11
751 yılında Çinliler ile Araplar arasında yapılan Talaş Savaşı'ndan sonra Araplara yardım eden Türkler, kitleler hâlinde İslam dinini kabul etmeye başlamıştır.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

A
Müslümanların sayısının artmasına
B
Türk - Arap mücadelelerinin başlamasına
C
İslam kültürünün etki alanının artmasına
D
İslamiyet'in yeni bir güç kazanmasına
Soru 12
İlk Türk - İslam devletlerinin, egemen oldukları bölgelerde kervansaraylar İnşa etmesi, hangi alandaki faaliyetleri korumak istediklerini göstermektedir?
A
Askerlik
B
Ticaret
C
Bilim
D
Sanat
Soru 13
İlk Türk devletlerinde, Türkler genellikle hayvancılık faaliyetlerinde bulunmuşlar ve çadırlarda yaşamışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Yerleşik hayata geçtiklerinin
B
Tarımla uğraştıklarının
C
Göçebe yaşam tarzını benimsediklerinin
D
Savaşçı bir karakterde olmadıklarının
Soru 14
Türkiye'nin matematik konumu hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır?
A
26° – 45° batı meridyenleri ile 36° – 42° kuzey paralelleri arasında yer alır.
B
26° – 45° doğu meridyenleri ile 36° – 42° güney paralelleri arasında yer alır.
C
26° – 45° doğu meridyenleri ile 36° – 42° kuzey paralelleri arasında yer alır.
D
36° – 42° doğu meridyenleri ile 26° – 45° kuzey paralelleri arasında yer alır.
Soru 15
Anadolu Selçuklu Devleti'nde;
  • Sinop, Alanya, Antalya limanları ele geçirilmiş, bu bölgelere tersaneler yapılmıştır.
  • Ülkenin çeşitli yerlerine hanlar ve kervansaraylar inşa edilmiştir.
  • Darüşşifalar inşa ederek Anadolu’ya hizmet edilmiştir.
Bu uygulamaların aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişmeye neden olduğu savunulamaz?
A
Eğitim
B
Sağlık
C
Mimari
D
Ticaret
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler