1. Anasayfa »

4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – 10

Tebrikler! 4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 1. Yazılı Soruları - 10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Adaletin olduğu demokratik bir ortamda sorunlar nasıl çözülür ?
A
Güçlü olanın her dediği yerine getirilir.
B
Şiddetle ve gerekirse zorla çözülür.
C
Herkes kendi kafasına göre çözüm bulur.
D
Herkesin düşüncesi alınarak ortak karar verilir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne  sahip bireylerin davranışlarından biri değildir ?
A
Uzlaşıya açık olur.
B
İnatçıdırlar.
C
Ortak kararlara uyarlar.
D
Empati yaparlar.
Soru 3
İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her birine ne denir ?
A
Taraf
B
Anlaşmazlık
C
Eşitlik
D
İletişim
Soru 4
Anne, baba ve çocuklardan oluşan ve bir evde yaşayan topluluğa aile denir. Ailede bulunan herkesin görev ve sorumlulukları vardır. Evdeki bütün işlerin anne tarafından yapılması, ailenin diğer üyelerinin yardım etmemesi, aşağıdakilerin hangisine neden olur?
A
Adaletsizlik
B
Eşitlik
C
Demokrasi
D
Hoşgörü
Soru 5
Haklıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye adalet denir. Adaletli kişiler ise tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı alışkanlık haline getirir.

Adaletli olan bir kişiden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A
İnsanların haklarını korur.
B
İhtiyacı olanlara yardım eder.
C
İnsanlar arasında ayrım yapmaz.
D
Haksızlıkları görmezden gelir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi adil davranan insanların özelliklerinden değildir?
A
Cinsiyet ayrımcılığı yapmak
B
Herkesin hakkını gözetmek
C
Farklılıklara saygı göstermek
D
İnsan haklarına saygı göstermek
Soru 7
Eşitlik ve adaletin olmadığı bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
A
İnsanların birbirlerine olan güvenleri artar.
B
İnsanlar kafalarına göre kendileri adalet sağlamaya çalışır.
C
Düzensizlik artar ve kavgalar çoğalar.
D
İnsan hakları ve kurallar çiğnenir.
Soru 8
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İnsanların bireysel özellikleri birbirinden farklıdır.
B
Hepimiz sahip olduğumuz haklar bakımından eşitiz.
C
Herkes eşit haklara sahiptir.
D
Kanunlar karşısında kadınlara ayrıcalık tanınabilir.
Soru 9
Ahmet, iki arkadaşı arasındaki bir anlaşmazlığı çözmek istiyor. Uzlaşı olarak Ahmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış olur?
A
Önyargılı olmak
B
Taraf tutmamak
C
Empati yapmak
D
Fikirlere karşı saygılı ve hoşgörülü olmak
Soru 10
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye göre her insan 18 yaşına kadar çocuktur ve çocuk haklarına sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

A
Her çocuk eğitim görme hakkına sahiptir.
B
Her çocuk seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
C
Her çocuk yaşama ve gelişme hakkına sahiptir
D
Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir
Soru 11
“Uzlaşabilmek insanlığın en önemli erdemlerinden biridir.” Uzlaşmanın önünde en büyük engel hangisidir?
A
Hoşgörülü davranmak
B
Saygılı olmak
C
Şiddete başvurmamak
D
Ön yargılı olmak
Soru 12
İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur ?

A
Devlet
B
Sivil Toplum Kuruluşları
C
Mülteci
D
TBMM
Soru 13
Bir ülkedeki huzur ve barış ortamının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?
A
Uzlaşı
B
Kurallara uymak
C
Empati
D
Başkalarının haklarını ihlal etmek
Soru 14
Seçimlerde oy kullanabilme yaşı eskiden yirmi iken günümüzde on sekiz olmuştur.

Yukarıdaki açıklamadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurallar zamanla değişebilir.
B
Kurallar özgürlüklerimizi kısıtlar
C
Kurallar davranışlarımızı sınırlandırır.
D
Kurallar toplum yaşamını düzenler.
Soru 15
4/A sınıfı öğrencileri serbest oyun etkinliği yapacaktır. Ancak tek bir top vardır ve kızlar voleybol, erkekler de yakan top oynamayı istemektedir. Bu nedenle kızlarla erkekler arasında anlaşmazlık ortaya çıkmıştır.

Yukarıdaki durumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A
Anlaşmazlık olduğunda yapabilecek bir şey yoktur.
B
Kızlar haklıdır. Çünkü voleybolu herkes sever.
C
Erkekler haklıdır. Çünkü yakan top daha eğlencelidir.
D
Her iki taraf da kendi açılarından haklı olduğu için taraflar uzlaşmaya çalışmalıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler