1. Anasayfa »

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – 8

Tebrikler! 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları - 8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki göç örneklerinden hangisi ülkemizin nüfusunun azalmasına sebep olabilir?
A
Yılmaz Ailesi’nin yazın Antalya’ya tatile gitmesi
B
Suriye’de bulunan insanların mülteci olarak Türkiye’ye sığınması
C
Ahmet Bey'in Viyana’ya elçi olarak atanması
D
Üniversite eğitimi için İdil’in İstanbul’a taşınması
Soru 2
"Ben Elif, 2011’de Van depremini ailemle yaşadım. Depremden sonra evimiz zarar gördüğü için yaşadığımız yerden ayrılmak zorunda kaldık."

Verilen örnekte göçe neden olan hangi faktör üzerinde durulmuştur?

A
İktisadi
B
Siyasi
C
Ekonomik
D
Doğal
Soru 3
Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır. Devrinde elektrik olmadığı için yaptığı cihazları su gücü ve yer çekimi gücüyle çalıştırmıştır. İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cezeri
B
Harezmi
C
Farabi
D
Hazini
Soru 4
Ülkelerin kalkınmasında önemli görevler üstlenen, iyi eğitim görmüş kişilerin çalışmak için yurt dışına gitmesine beyin göçü denir.

Buna göre; aşağıdaki kişilerden hangisinin Almanya’ya gitmesi beyin göçü değildir?

A
Beyin cerrahı Nurşen Hanım’ın
B
İnşaat işçisi Yaşar Usta’nın
C
Makine mühendisi Mert Bey’in
D
Ekonomist Sertaç Bey’in
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kırsal nüfus oranının azalmasında etkili değildir?
A
Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması
B
Tarımsal sulama projelerinin tamamlanması
C
Tarımda makineleşme
D
Şehirlerde sanayi faaliyetlerinin gelişmesi
Soru 6
15. yüzyıldan itibaren matbaa sayesinde çok sayıda kitabın basılması aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
A
İşçi ücretlerini artırmıştır.
B
Coğrafi Keşiflerin yapılmasını sağlamıştır.
C
Skolastik düşünceye neden olmuştur.
D
Bilgi ve düşünce alışverişini hızlandırmıştır.
Soru 7
  • Üç yılda yazdığı ‘‘Cihannüma’’ Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır.
  • Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapmış; ayrıca ilk robotu yaptığı kabul edilmektedir.
  • En önemli eseri ‘‘Mukaddime’’dir. Pek çok Batılı bilim insanı tarafından sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak bilinmektedir.
Yukarıda hangi Türk-İslam bilgininden bahsedilmemiştir?
A
Harezmî
B
El-Cezeri
C
İbn Haldun
D
Katip Çelebi
Soru 8
Yazının ve kâğıdın icadının,
  1. tarihin kayıt altına alınmasını sağlaması,
  2. sözlü iletişimin tamamen ortadan kalkması,
  3. bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 9
Ali Bey tanınmış bir tıp profesörüdür. İngiltere’nin ünlü bir üniversitesinden çalışma teklifi almıştır. Ali Bey’in bu teklifi kabul etmesi durumunda;
  1. beyin göçü,
  2. mevsimlik göç,
  3. dış göç
durumlarından hangisi veya hangileri yaşanır?
A
Yalnız 2
B
Yalnız 3
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 10
Selçuklulardaki “ikta sistemi” Osmanlı Devleti’nde hangi isim altında devam etmiştir?
A
Devşirme
B
İstimalet
C
Vakıf
D
Tımar
Soru 11
Yolların kavşak noktalarında bulunan yerlerin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde etkili olan beşeri faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sanayi
B
Turizm
C
Ulaşım
D
Madencilik
Soru 12
Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türk’ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını vermemesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.

Bu durum Osman Bey’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A
Hoşgörüye
B
Vatanseverliğe
C
Cömertliğe
D
Adalete
Soru 13
Tımar sisteminde toprağı 3 yıl üst üste ekmeyenden tımar geri alınmıştır.

Buna göre Tımar sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

A
Tarımın korunması için çok sert kurallar uygulanmıştır.
B
Devlet hazinesinden para çıkmadan orduya asker yetiştirilmiştir.
C
Selçuklulardaki ikta istemine benzemektedir.
D
Üretimde devamlılık sağlanmak istenmiştir.
Soru 14
Toprak, tuğla üretiminin ham maddesidir. Günümüzde artan şehirleşmeye paralel olarak inşaat sektöründe kire- mide duyulan ihtiyaçta artmıştır. Buna bağlı olarak tuğla üreten birçok fabrika kurulmuştur.

Buna göre topraktan aşağıdaki alanlardan hangisinde yararlanılmıştır?

A
Hayvancılık
B
Sanayi
C
Ormancılık
D
Tarım
Soru 15
Ülkemizde, özellikle genç yaştaki kişilerin kötü alışkanlıklar kazanmaması veya bu alışkanlıklardan kurtulması için çaba harcayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yeşilay
B
TEMA
C
Kızılay
D
AKUT
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler