1. Anasayfa »

6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – 6

Tebrikler! 6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Soruları - 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yukarıda alınan yol - zaman grafiği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 2
Bir cisme uygulanan aynı doğrultudaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 N, 7 N ve 9 N’dur.

Buna göre, cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
0
B
8 N
C
14 N
D
18 N
Soru 3
Kapalı kapta bulunan bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir.
 • Belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
 • Konulduğu kabı doldurur.
 • Sıkıştırılabilir.
 • Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapabilir.
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu maddeye örnek gösterilebilir?
A
Buz
B
Hava
C
Kum
D
Süt
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri için ortak özelliktir?
A
Taneciklerden oluşması
B
Sıkıştırılabilir olması
C
Öteleme hareketi yapması
D
Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması
Soru 5
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapmaz?
A
Etil alkol
B
Helyum gazı
C
Su
D
Defter
Soru 6

Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın içinde şekildeki gibi görünmektedir.

Buna göre hangi sıvının yoğunluğu en fazladır?
A
K
B
L
C
M
D
N
Soru 7
Yoğunluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir
B
Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve cıvadan yüksektir
C
Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları da farklıdır
D
Hâl değişimi ile maddelerin yoğunlukları değişebilir.
Soru 8
Binalara ısı yalıtımı yapılmasıyla,
 1. Çevreye daha az atık madde bırakılır.
 2. Enerji tasarrufu sağlanır.
 3. Aşırı ısınma ya da soğuma önlenir.
avantajlarından hangileri sağlanabilir?
A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 9
Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde ısı yalıtımı yaptırmak isteyen Anıl Bey’in hangisini yaptırması doğru olmaz?
A
Çatıyı cam yünü ile kaplatmak
B
Evin dış cephesini beyaza boyatmak
C
Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak
D
Pencerelere havası alınmış çift cam taktırmak
Soru 10
Sıcak havada tahta bankta oturan birisi tahta banktan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor.

Buna göre bankların hangi özelliği sıcaklıkların farklı hissedilmesinde etkili olmuştur?

A
Büyüklüğü
B
Kütlesi
C
Isı iletimi
D
Hacmi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan değildir?
A
Odun
B
Fuel - oil
C
Kok kömürü
D
Antrasit
Soru 12
 • Güneş
 • Rüzgâr
 • Hidroelektrik
 • Jeotermal
 • Biyokütle
Yukarıda verilen enerji türlerinin ortak özelliği nedir?
A
Sıcak sudan elde edilmeleri
B
Canlı atıklarından elde edilmeleri
C
Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları
D
Sadece elektrik elde etme amacıyla kullanılmaları
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yapay katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir?
A
Odun kömürü
B
Linyit
C
Taş kömürü
D
Odun
Soru 14
Aşağıdaki temel olaylardan hangisi sesin oluşmasını sağlar?
A
Dalga
B
Rezonans
C
Titreşim
D
Salınım
Soru 15
Ev içerisinde kapalı bir ortamdayken, sokaktaki iş makinesinin oluşturduğu sesin kulağımıza ulaşıncaya kadar sırasıyla iletildiği ortamlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Katı-Gaz-Katı
B
Gaz-Katı-Gaz
C
Katı-Katı-Gaz
D
Gaz-Gaz-Katı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler