1. Anasayfa »

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları – 8

Tebrikler! 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları - 8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • (  ) Ülkemizde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyon yayınlarını RTÜK denetler.
 • (  ) Gazete, televizyon, genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümüne medya denir.
 • (  ) Akıllı işaretler televizyon programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda bize uyarı verir.
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
A
D - D - Y
B
D - D - D
C
Y - D - D
D
Y - D - Y
Soru 2
İletişimde en önemli becerilerden biri iyi bir dinleyici olmaktır.

Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir ?

A
Konuşmacıyı, sözünü kesmeden dinlemek
B
Konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışmak
C
Konuşmacının jest ve mimiklerine dikkat etmek
D
Konuşmacıyla göz teması kurmaktan kaçınmak
Soru 3
Osmanlı' da devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı en önemli yönetim organıdır. Alanında uzman kişilerden oluşan bu kurum padişaha devlet idaresinde yardımcı olurdu.

Yukarıdaki anlatımda Osmanlı devlet sistemindeki hangi kurumdan bahsedilmiştir ?

A
Divan
B
Lonca
C
Külliye
D
Kurultay
Soru 4
Askeri, siyasi, idari, hukuki ve mali işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı kurula divan-ı hümayun denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayunun bölümlerinden biri değildir ?

A
Sadrazam
B
Kazasker
C
Nişancı
D
Beylerbeyi
Soru 5
Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A
Ekonomisini güçlü tutmasına
B
Devşirme sistemini uygulamasına
C
Adaletli ve hoşgörülü olmasına
D
Askeri güce önem vermesine
Soru 6
 • Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı Donanması Haçlı Donanması arasında gerçekleşmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin galibiyeti ile son bulmuştur.
 • Bu zafer ile Akdeniz’deki üstünlük Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnebahtı Deniz Savaşı
B
Rodos’un Fethi
C
Preveze Deniz Savaşı
D
Girit’in Fethi
Soru 7
Herhangi bir kişi veya bir kurum hakkında, bir basın yayın organında, asılsız bir haber yayınladığı zaman o kişi veya kuruluşun isteği üzerine yapılan yalanlama ve düzeltme yayınına ne denir ?
A
Ben Dili
B
Tekzip
C
Empati
D
İletişim
Soru 8
Murat Bey, gazetede kendi ve ailesiyle ilgili asılsız haberleri görünce hemen avukatına başvurarak haberin düzeltilmesini ister. Haberi yapan basın kuruluşu bunun üzerine bir düzeltme yazısı yayımlar.

Yukarıdaki metne göre Mehmet Bey ile ilgili haberin düzeltilmesine ne ad verilir?

A
Kamuoyu
B
Özgürlük
C
Sansür
D
Tekzip
Soru 9
Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi olay sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahiptir. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır ve bu kaynaklar birbirinden farkı bilgiler içermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Tarihçiler arasında bir görüş birliği bulunmamaktadır.
B
Tarihçiler ellerindeki kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.
C
Osmanlının ilk kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.
D
Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.
Soru 10
Kitle iletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez?

A
Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili afişlerin hazırlanması
B
Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili haberlere yer verilmesi
C
Küçük çocuklar için çizgi filmlerin yayınlanması
D
Kan bağışı için televizyonlarda kampanyaların düzenlenmesi
Soru 11
Bir medya çalışanının haber yaparken;
 1. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak,
 2. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak,
 3. Farklı düşünce ve fikirlere saygılı olmak
durumlarından hangilerini dikkate alması gerekmektedir?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 12
Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, ilerletme, görevden alma yetkilerine sahipti. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi.

Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği
B
Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olduğu
C
Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı
D
Padişahın emirlerini onayladığı
Soru 13
 • Malazgirt Savaşı
 • Koyunhisar Savaşı
 • Pelekonon (Maltepe) Savaşı
Aşağıdakilerden hangisi verilen savaşların ortak özelliğidir?
A
Osmanlı Devleti zamanında yapılmaları
B
Balkanlar’ı ele geçirmeyi amaçlamaları
C
Anadolu Türk birliğini sağlamaları
D
Bizans İmparatorluğu ile yapılmaları
Soru 14
Seyyahatnamelerde, Osmanlı Devleti’nde halkın dili, dini, ırkı ne olursa olsun konuklarına gösterdiği ilgiden, misafirlerin karnını doyurup, konaklamalarını sağlamak, onlara yardımcı olmak için birbiriyle yarıştığından bahsedilir.

Bu bilgilere göre Osmanlı halkıyla ilgili hangi konuda bir yargıya varılamaz?

A
İnsan sevgisine
B
Ayrımcılığına
C
Misafirperverliğine
D
Yardımseverliğine
Soru 15
13. yüzyılda Anadolu’nun siyasi durumunu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bizans İmparatoru, toprakları üzerindeki otoritesini kaybetmiştir.
B
Anadolu’nun ortası ve doğrusunda Moğol baskısı vardır.
C
Türk Devletleri, Moğollara karşı işbirliği içerisindedir.
D
Türk boyları, güvenli yerlerde beylikler kurmuşlardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler