1. Anasayfa »

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – 3

Tebrikler! 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • (  ) İlkel ziraat araçlarında daha çok hayvan gücü kullanılmaktaydı.
 • (  ) LÖSEV lösemili çocuklara yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan bir vakıftır.
 • (  ) Nüfus artışı ve ekonomik ihtiyaçlar toprağın değerini gün geçtikçe azaltmaktadır.
 • (  ) Bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe bilimsel ve teknolojik yenilikler hız kazanır.
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
A
D - Y - D - Y
B
D - D - D - D
C
Y - D - D - Y
D
Y - Y - Y - D
Soru 2
 • Mısırlılar resimleri simgeleştirerek ________ denilen yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır.
 • Tarihte bilinen ilk kütüphane Asur Kralı Asurbanipal tarafından kurulan _______ kütüphanesidir.
 • Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerden insan etkisiyle olanlara _______ faktörler denir.
Yukarıda cümlelerdeki boş bırakılan yerler doldurulduğunda aşağıdaki verilenlerden hangisi dışarıda kalır ?
A
Ninova
B
Hiyeroglif
C
Sümerler
D
Beşeri
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı sonrası yaşanan değişimlerden biridir ?
A
Üretim ve tüketim armıştır.
B
İnsan gücüne dayalı üretim yapılıyordu.
C
Uygulanan teknik, tecrübe ve ustalık geleneğine dayanır.
D
Dağınık bir yerleşim yapısının oluştuğu görülür.
Soru 4
Bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle ortaya çıkmış kurumlara ne denir ?
A
Kooperatif
B
Sendika
C
Vakıf
D
Dernek
Soru 5
Türk ve İslam bilginlerinin de bilimsel gelişmelere katkısı olduğunu iddia eden bir kişi aşağıdaki bilim insanlarından hangisini buna örnek olarak gösteremez ?
A
Harezmi
B
Farabi
C
Kopernik             
D
Biruni
Soru 6
 • Bilgi nesilden nesile aktarılmaya başlanmıştır.
 • Tarih öncesi dönem sona ermiş ve İlk Çağ başlamıştır.
 • Elde edilen bilgiler depolanmaya başlanılmıştır.
Verilen bilgiler aşağıdaki olayların hangisi ile gerçekleşmiştir ?
A
Tekerleğin icadı
B
Kâğıdın icadı
C
Yazının icadı
D
Matbaanın icadı
Soru 7
'' Sümerler yıldızların insan yaşamıyla ilgili çok sıkı bir ilişkisi olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle yıldızların hareketini yakından incelemeye başladılar. ''

Yukarıda verilen bu durum Sümerlerde öncelikle hangi bilim dalının gelişmesine olanak sağlamıştır ?

A
Matematik
B
Fizik
C
Tıp
D
Astronomi
Soru 8
 • (  ) Barut, ilk olarak Çinliler tarafından kullanılmıştır.
 • (  ) İş olanaklarının fazla olduğu alanlarda göç yoluyla nüfus azalabilir.
 • (  ) Osmanlı' da toprak yönetimine genel olarak feodalite denilmektedir.
 • (  ) Bilim, evrenin tamamını ya da bir bölümünü inceleyen, deneysel yöntemlere dayanan düzenli bilgidir.
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
A
D - D - Y - Y
B
D - D - D - D
C
Y - D - Y - D
D
D - Y - Y - D
Soru 9
Nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde gecekondulaşma, altyapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların betonlaşması ve çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Buna göre ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde bu sorunlar daha fazla yaşanır ?

A
Tuz Gölü çevresi
B
Teke ve Taşeli Platoları
C
Marmara Kıyıları
D
Yıldız Dağları Bölümü
Soru 10
 1. Selçuklu Devleti' nde toprak yönetimine verilen isim
 2. Osmanlı Devleti' nde üretimde sürekliliği sağlamak için konulan vergi
 3. Savaşta yararlılık gösteren devlet görevlilerine işletilmesi için toprak verilmesi
Bu bilgiler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerine karşılık gelmektedir ?
A
1) Tımar - 2) Zeamet - 3) İkta
B
1) Tımar - 2) Çİftbozan - 3) İkta
C
1) İkta - 2) Çiftbozan - 3) Tımar
D
1) İkta - 2) Zeamet - 3) Tımar
Soru 11
Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidilmesi ve yeni ülkelerin keşfedilmesi aşağıdaki hangi bilimsel gelişmenin sonucudur ?
A
Kağıdın bollaşmasının
B
Pusulanın bulunmasının
C
Matbaanın geliştirilmesinin
D
Ateşli silahların kullanılması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir ?
A
Tarım
B
Sanayi
C
Ulaşım
D
İklim
Soru 13
Aşağıdaki şeçeneklerde Türk İslam bilginleri ve eserleriyle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Katip Çelebi - Cihannüma
B
Evliya Çelebi - Seyahatname
C
İbn-i Sina - El Kanunü’l Fi-t Tıb
D
Ali Kuşçu - Kitabü’l Bahriye
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı' nın sonuçlarından biri değildir ?
A
İnsan gücünün yerini makineler aldı.
B
Elektrik enerjisi yerini buhar enerjisine bıraktı.
C
Avrupa' da ham madde ve pazar arayışı başladı.
D
Küçük imalathaneler yerlerini büyük fabrikalara bıraktı.
Soru 15
İlk Çağ uygarlıklarından kalan eserlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan en önemli icat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yazı
B
Tekerlek
C
Matbaa
D
Takvim
Soru 16
Bıraktıkları hayratlar bizdekilerden fazladır. Bu yüzden yaşarken bile bizden cömerttirler. Su olmayan yerlere çeşmeler yaptırırlar.

Verilen bilgide Türklerin aşağıdaki özelliklerinden daha çok hangisi vurgulanmıştır?

A
Ailenin korunmasına önem verilmesi
B
Sosyal dayanışmanın bulunması
C
Toplum huzurunun sağlanması
D
Toplumda hoşgörü anlayışının gelişmesi
Soru 17
İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi Marmara Denizi kıyısındaki şehirlerde nüfus kalabalıktır.

Bu durum,

 1. İklim şartlarının elverişli olması
 2. Ticaretin gelişmiş olması
 3. Yer altı kaynaklarının az olması
etmenlerinden hangileri ile açıklanabilir?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 18
Aşağıdaki göç örneklerinden hangisi ülkemizin nüfusunun azalmasına sebep olabilir?
A
Yılmaz Ailesi’nin yazın Antalya’ya tatile gitmesi
B
Suriye’de bulunan insanların mülteci olarak Türkiye’ye sığınması
C
Ahmet Bey'in Viyana’ya elçi olarak atanması
D
Üniversite eğitimi için İdil’in İstanbul’a taşınması
Soru 19
"Ben Elif, 2011’de Van depremini ailemle yaşadım. Depremden sonra evimiz zarar gördüğü için yaşadığımız yerden ayrılmak zorunda kaldık."

Verilen örnekte göçe neden olan hangi faktör üzerinde durulmuştur?

A
İktisadi
B
Siyasi
C
Ekonomik
D
Doğal
Soru 20
Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır. Devrinde elektrik olmadığı için yaptığı cihazları su gücü ve yer çekimi gücüyle çalıştırmıştır. İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cezeri
B
Harezmi
C
Farabi
D
Hazini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Benzer Testler