1. Anasayfa »

5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları – 10

Tebrikler! 5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları - 10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Termometre ısı aldığında içindeki sıvının hacmi artar ve sıvı cam boru içinde yükselir. Sıvı seviyesinin yükselmesinden, sıcaklığın arttığı anlaşılır.

Buna göre, sıvı seviyesinin yükselmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Erime
B
Donma
C
Büzülme
D
Genleşme
Soru 2
Biyoçeşitliliği doğal faktörler ve insan kaynaklı faktörler birçok yönden etkilemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı faktörler arasında yer almaktadır ?
A
Deprem
B
Orman Yangınları
C
Kasırga
D
Sel
Soru 3
Aşağıda verilen canlılardan hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır ?
A
Fil
B
Güvercin
C
Kış leoparı
D
Kartal
Soru 4
 • Bir bölgede bulunan toprağın kısa sürede tamamen ya da kısmen su altında kalmasına…………. denir.
 • Yamaçtaki toprağın çeşitli nedenlerle zeminiyle beraber yer değiştirmesine………… denir.
 • Yer altındaki sıcaklığı çok yüksek olan erimiş kayaların yer kabuğundan püskürerek dışarı çıkmasına ………….. denir.
Yukarıdaki cümlelerdeki boş bırakılan kısımlara seçeneklerde verilen doğa olaylarından hangisi yazılamaz?
A
Deprem
B
Volkanik patlama
C
Sel
D
Yangın
Soru 5
Her gün büyüyen elektronik atık sorunu gelişmiş ülkelerde yüksek risk oluşturmaya başlamıştır. Aynı zamanda bu atıkların yapısında bulunan kurşun, bakır, alüminyum gibi zehirli atıklar doğaya da zarar vermektedir.

Bu bilgilere dayanarak elektronik atık sorununun önlenmesine yönelik çözüm önerilerinden hangisi doğru değildir?

A
Elektronik cihazları dikkatli ve uzun süre kullanmak
B
Eski elektronik araç-gereçleri az gelişmiş ülkelere satmak
C
Gereğinden fazla elektronik eşya almamak
D
Eski elektronik araç-gereçlerin geri dönüşümlerini sağlamak.
Soru 6
Arden ve Berna arasında geçen sohbetten bir bölüm verilmiştir.
 • Arden: Buharlaşma her sıcaklıkta olur.
 • Berna: Sanmıyorum, mesela bugün hava soğuk. Sence yine de buharlaşma olur mu?
 • Arden: Bak, sana ipucu vereyim. Bu sabah neler gözlemlediğimi anlatacağım. Bu olaylardan biri senin fikrini değiştirecek.
Buna göre, Arden'in vereceği örneklerden hangisi Berna'nın fikrini değiştirebilir?
A
Sabah uyandığımda cama elimle yazı yazabildim.
B
Evden çıktığımda yerdeki buzları kırma oyunu oynadım.
C
Babam arabamızın üstündeki buz taneciklerini temizledi.
D
Okul yolundaki boş tarladan dumanlar çıkıyordu.
Soru 7
 1. Aşırı otlatma ile meraların tahrip edilmesi
 2. Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliği
 3. Nüfus artışı ve kentleşme
 4. Avlanma yasakları
Yukarıdaki ifadelerden hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir ?
A
Yalnız 1
B
2 ve 3
C
1, 2 ve 3
D
1, 2, 3 ve 4
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz ?
A
Pil atıkları
B
Meyve-sebze atıkları
C
Plastik atıklar
D
Metal atıklar
Soru 9
Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesiyle ilgili;
 1. Semboller her ülkede aynı anlamı taşıdığından ortak dil oluşturur.
 2. Elektrik devrelerinin çizimini kolaylaştırır.
 3. Pratik ve kolay oluşu nedeniyle zamandan tasarruf sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur ?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
1, 2 ve 3
Soru 10
Bir bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği ve sayısına biyoçeşitlilik denir.

Aşağıda verilen canlılardan hangisi ülkemizin biyoçeşitliliği değildir ?

A
Ankara keçisi
B
Van kedisi
C
Sivas kangalı
D
Anadolu parsı
Soru 11
Çevre kirliliği ile ilgili,
 1. Özel taşıtlar yerine toplu taşıtların kullanılması
 2. Kanalizasyon şebekelerine su arıtma sistemlerinin kurulması
 3. Tıbbi atıkların dikkatli bir şekilde yok edilmesi
ifadelerinden hangileri çevre kirliliğini önlemeye yönelik tedbirlerdendir ?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
1, 2 ve 3
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A
Fabrika atıkları su kirliliğine neden olur.
B
Evlerdeki atıklar suları kirletir.
C
Petrol su kirliliğine neden olur.
D
Dünyadaki suların tamamı içilebilir.
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi, yukarıda yer alan devrelerdeki kontrol edilen değişkenlerden biri değildir?
A
Pil sayısı
B
Ampul sayısı
C
Anahtar sayısı
D
Bağlantı kablosu miktarı
Soru 14
Bir devredeki pil sayısını arttırıp, ampul parlaklığında meydana gelecek değişikliği araştırmak istiyorum.

Yukarıda, Kartal'ın deneyindeki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pil sayısı
B
Ampul sayısı
C
Anahtar sayısı
D
Ampul parlaklığı
Soru 15
 1. Pil sayısı azaltılırsa
 2. Ampul sayısı azaltılırsa
 3. Pil sayısı arttırıldığında
 4. Ampul sayısı arttırıldığında
Yukarıdakilerden hangisi yapılırsa bir devredeki ampul parlaklığı artar?
A
1 ve 4
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
2 ve 4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler