1. Anasayfa »

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – 4

Tebrikler! 6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları - 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
'' Yolculuk - Masasında - Sivrisinek ''

Sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir ?

A
Basit - Türemiş - Birleşik
B
Türemiş - Birleşik - Basit
C
Türemiş - Basit - Birleşik
D
Basit - Birleşik - Türemiş
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde kişi zamiri yoktur ?
A
Bu oyunu biz kazanırız.
B
Böylesi insanı rahatsız eder.
C
Yarın onlara da uğrayacağız.
D
Seni burda görmek ne güzel.
Soru 3
'' Düşünce '' sözcüğünün özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A
Soyut - Tekil - Cins
B
Somut - Tekil - Özel
C
Somut - Çoğul - Cins
D
Soyut - Tekil - Özel
Soru 4
″Kaza geçirdiğimi ……………… kaza yerine geldi.″ cümlesinde ″gelmenin″ çok çabuk yapıldığını belirtmek için boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
A
duyduğunda
B
duyup
C
duyunca
D
duyar duymaz
Soru 5
Okulda düzenlenecek şenlikte çocuklar için ödüllü bir yarış düzenlenmişti: Uçurtma yarışı. Serhat bu haberi arkadaşlarıyla birlikte panodaki duyurudan okumuştu. Önce katılmayı hiç istememiş, hatta dudak bükmüştü. Yarışmayı kazanana bilgisayar hediye edileceğini duyunca katılmaya karar verdi. İlk davranışından dolayı da bunu arkadaşlarından saklamaya karar verdi.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

A
Düzenlenen yarışmanın ne olduğundan
B
Yarışmanın kurallarının nasıl belirlendiğinden
C
Serhat’ın yarışmayı nereden öğrendiğinden
D
Serhat’ın yarışmaya katılacağını neden sakladığından
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dokunmak” sözcüğü “insanın içine işlemek, duygulandırmak, etkilemek” anlamında kullanılmıştır?
A
Sanırım öğlen yediğimiz yemek bana dokundu.
B
Bu kağıtlara dokunmazsanız sevinirim.
C
Geçen hafta izlediğimiz film bana çok dokundu.
D
Rüzgar estikçe dallar çatıya dokunuyordu.
Soru 7
Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki sahip olduğu her şeyi altınla değiştirmiş. Bir çuval altını olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gelgelelim aklı hep altınlarındaymış. Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış. Rastlantı bu ya… Oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu iş her gün tekrarlanıyor, durumu hemen anlamış. “Bu adam cimrinin biri” diye düşünmüş. Bir zaman sonra bizim cimri yine toprağı kazmış. Kazmış ama altınlar yerinde yok! Ne yapsın? Başlamış dövünmeye, çırpınmaya.

7, 8 ve 9. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

Cimri adam sahip olduğu şeyleri neyle değiştirmiş?
A
Parayla
B
Gümüşle
C
Altınla
D
Toprakla
Soru 8
Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki sahip olduğu her şeyi altınla değiştirmiş. Bir çuval altını olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gelgelelim aklı hep altınlarındaymış. Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış. Rastlantı bu ya… Oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu iş her gün tekrarlanıyor, durumu hemen anlamış. “Bu adam cimrinin biri” diye düşünmüş. Bir zaman sonra bizim cimri yine toprağı kazmış. Kazmış ama altınlar yerinde yok! Ne yapsın? Başlamış dövünmeye, çırpınmaya.

Sürekli altınlarını düşünen adam gece gündüz demeden ne yaparmış?

A
Onları bir bir sayarmış.
B
Koşarmış.
C
Cimrilik yaparmış.
D
Altınlarını kollarmış.
Soru 9
Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki sahip olduğu her şeyi altınla değiştirmiş. Bir çuval altını olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gelgelelim aklı hep altınlarındaymış. Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış. Rastlantı bu ya… Oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu iş her gün tekrarlanıyor, durumu hemen anlamış. “Bu adam cimrinin biri” diye düşünmüş. Bir zaman sonra bizim cimri yine toprağı kazmış. Kazmış ama altınlar yerinde yok! Ne yapsın? Başlamış dövünmeye, çırpınmaya.

Bir zaman sonra altınlarını yerinde bulamayan adam ne yapmış?

A
Çok üzülmüş
B
Gayet sakin durmuş
C
Oturup ağlamış
D
Dövünüp çırpınmış
Soru 10
Belirtme sıfatları ismi işaret, sayı, belgisizlik ve soru yoluyla belirtir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?

A
Yol kenarındaki bazı ağaçlar kesilmiş.
B
Okul binası yıl boyunca iki kez boyandı.
C
Bu sokaklar görevlilerce iyice temizlendi.
D
Geçmiş günleri hatırlayınca gözleri doldu.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Orta Doğu’ da savaş çığlıkları dinmiyor.
B
Romanda yüzbaşı Celal esir düşüyor.
C
Baran Bey ve Sena Hanım davetimizi kabul ettiler.
D
İhsan dayım dün akşam bize geldi.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır ?
A
Cumhuriyet 29 ekim 1923 tarihinde ilan edildi.
B
Ege Denizi, turistlerin tatil için tercih ettiği yerlerden biridir.
C
Hızlı okuma yarışmasında 2.inci olmuş.
D
Filiz hanım sizinle görüşmek istiyor.
Soru 13
  • ‘’Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda,
  • Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında’’
Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı görülmektedir?
A
Kişileştirme
B
Konuşturma
C
Abartma
D
Benzetme
Soru 14
''Şişe yere düşünce kapağı kırıldı.'' Cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır ?
A
Ünsüz benzeşmesi
B
Ünlü daralması
C
Ünlü düşmesi
D
Ünsüz yumuşaması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinde ikilime cümleye ''ihtimal(olasılık)'' anlamı katmıştır ?
A
Karnındaki ağrı günden güne artıyordu.
B
Evin önünde çeşit çeşit ağaçlar diziliydi.
C
İşimiz aşağı yukarı on gün içinde bitecek.
D
Dün arkadaşlarla havadan sudan konuştuk.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler