1. Anasayfa »

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – 10

Tebrikler! 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İllerimizi nüfus yoğunluk fazlalığı bakımından sıralayacak olursak hangisi ilk sırada gelir?
A
İstanbul
B
Ankara
C
İzmir
D
Hatay
Soru 2
Zeynep ailesiyle birlikte Türkiye gezisine çıkmıştır.
  • Karadeniz Bölgesi’nde Ahşap ev;
  • Akdeniz Bölgesi’nde Taş ev;
  • İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Toprak evlerin ağırlıkta olduğunu görmüştür.
Buna göre bu evlerin yapılış biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Evler turistik amaçlı yapılmıştır.
B
Ülkemizde tüm evler birbirine benzemektedir.
C
En güzel evler ülkemizde inşa edilmektedir.
D
Evler bölgenin ikliminden ve bitki örtüsünden etkilenir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı değiştiren bir çalışma değildir?
A
Köprü yapımı
B
Ormanların korunması
C
Tünel açılması
D
Yol yapımı
Soru 4
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kültürel unsurların değişimine örnek olamaz?
A
Askere uğurlamalarda halay çekilmesi
B
Yüz yüze bayramlaşma yerine mesaj atılması
C
Halk oyunlarının yerine modern dans gösterilerinin sergilenmesi
D
Kır düğünleri yerine salon düğünlerinin yaygın olarak yapılması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunun artmasında etkili olan doğal unsurlardandır?
A
Sanayi kuruluşlarının fazla olması
B
Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
C
Uygun iklim koşullarına sahip olması
D
Ticari faaliyetlerin gelişmiş olması
Soru 6
Aşağıda bazı doğal afetlerin tanımları verilmiştir.
  • Yağışın fazla olduğu yerlerde dik yamaçlardan aşağıya doğru toprak örtüsünün kaymasıdır.
  • Eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesiyle meydana gelir.
  • Toprağın su veya rüzgârın etkisi ile aşınıp taşınmasıdır.
Verilen tanımlar, ait oldukları doğal afetlerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
A
Çığ
B
Sel
C
Heyelan
D
Erozyon
Soru 7
Aşağıda verilen halk oyunları ile oynandığı il eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A
Halk oyunu : Hora Oynandığı il : Elazığ
B
Halk oyunu : Çayda çıra Oynandığı il : Isparta
C
Halk oyunu : Horon Oynandığı il : Trabzon
D
Halk oyunu : Zeybek Oynandığı il : Erzurum
Soru 8
“Geçmiş dönemde evlerin önünde iki üç gün süren düğünler yapılırken, günümüzde düğün salonlarında üç dört saat süren düğünler yapılmaktadır.”

Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?

A
Kültürel unsurlar zaman içinde değişebilir.
B
İklim şartları kültürü etkiler.
C
Kültürel özellikler bölgelere göre farklılaşır.
D
Eğitim imkânları yaşamı kolaylaştırır.
Soru 9
Aşağıda bazı yeryüzü şekillerinin tanımları yapılmıştır.
  • I. Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir.
  • II. Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karayla bağlantılı yeryüzü şeklidir.
Buna göre I ve II olarak numaralanmış tanımlar aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangilerine aittir?
A
I - Ova II - Yarımada
B
I - Plato II - Dağ
C
I - Ova II - Plato
D
I - Dağ II - Yarımada
Soru 10
Türkiye turuna çıkan Melisa, çok beğendiği doğal varlıklardan üç tanesinin fotoğrafını çekmiştir. Melisa’nın çektiği fotoğraflar, ilgili olduğu varlıklarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?
A
Pamukkale
B
Peri Bacaları
C
Manyas Gölü
D
Efes Antik Kenti
Soru 11
Türkiye'de görülen iklim çeşitleri ve bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A
Karasal - Maki Karadeniz - Orman  Akdeniz - Bozkır
B
Karasal - Bozkır Karadeniz - Maki Akdeniz - Orman
C
Karasal - Bozkır Karadeniz - Orman Akdeniz - Maki
D
Karasal - Orman Karadeniz - Bozkır Akdeniz - Maki
Soru 12
Bir olaya baktığımızda, ilk bakışta olayın tek bir nedeni ve sonucunun olduğunu düşünürüz, ancak olayı daha ayrıntılı incelediğimizde olayın birçok sebeplerinin ve sonuçlarının olduğunu görürüz. Bu duruma olayın çok boyutluluğu diyoruz.

Buna göre olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Olaylar kendiliğinden ortaya çıkar.
B
Olayların birden çok sonucu vardır.
C
Olaylar çok boyutludur.
D
Olayların birden çok nedeni vardır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, doğal etkenlerin nüfus dağılışı üzerindeki etkisine örnektir?
A
Dağlık alanlarda nüfusun seyrek olması
B
Sanayi bölgelerinde nüfusu kalabalık olması
C
Ulaşımın gelişmediği yerlerde nüfusun seyrek olması
D
Turizmin geliştiği bölgelerde nüfusun kalabalık olması
Soru 14
Her mevsim yağış alan, bitki örtüsü orman olan iklim hangisidir?
A
Akdeniz
B
Çöl
C
Karadeniz
D
Karasal
Soru 15
Kar yağışından dolayı insanlar kalın kıyafetler giymeyi tercih eder. Özellikle Erzurum, Van, Bitlis, Ağrı ve çevresinde köy yolları bazen ulaşıma kapanır. Bu durum şehir merkezinden uzakta yaşayan insanların yaşamını olumsuz etkiler.

Yukarıdaki açıklamada iklimin insan yaşamının hangi alanlarındaki etkileri vurgulanmak istenmiştir?

A
Yiyecekler ve Eğitim
B
Kıyafetler ve Ulaşım
C
Tarım ve Hayvancılık
D
Ulaşım ve Eğitim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler