1. Anasayfa »

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları – 5

Tebrikler! 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları - 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
MADDE 25 : Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz.

Yukarıda verilen anayasa maddesi hangi hak veya özgürlüğümüzü korumaktadır?

A
Seçme ve seçilme hakkı
B
Haberleşme özgürlüğü
C
Din ve vicdan özgürlüğü
D
Düşünce ve ifade özgürlüğü
Soru 2
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak onu tanımadan ve bilmeden edinilmiş olumlu veya olumsuz düşüncelere ön yargı denir. Ön yargı, insanlar arası ilişkilerde bazı sonuçlara neden olur.

Buna göre ön yargının sonuçları arasında;

  1. İnsanların birbirine güveni artar.
  2. Toplumsal çatışma yaşanır.
  3. Bazı insanlar toplumdan dışlanır.
yargılarından hangileri yer alır?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 3
Uygurların yerleşik hayata geçtiğinin kanıtı olarak;
  1. Mimari alanda eserler vermişlerdir.
  2. Hayvancılık ile uğraşmışlardır.
  3. Ticaret ile uğraşmışlardır.
gibi özelliklerden hangileri gösterilebilir?
A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 4
Rollerimizin bir kısmı doğuştan gelirken bir kısmı da sonradan kazanılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan rollerden değildir?

A
Yeğen
B
Öğrenci
C
Sınıf başkanı
D
Takım kaptanı
Soru 5
Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir ?
A
Asya Hun Devleti
B
Kök Türkler
C
Uygurlar
D
Avrupa Hun Devleti
Soru 6
Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti hangisidir ?
A
Asya Hun Devleti
B
Kök Türkler
C
Uygurlar
D
Avrupa Hun Devleti
Soru 7
Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise ne ad verilir ?
A
Balbal
B
Otağ
C
Kurgan
D
Kurultay
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin sosyal, kültürel ve tarihi bağlarımızın oluşmasında bir katkısı olmamıştır?
A
Dini bayramların
B
Milli bayramların
C
Gelenek ve göreneklerin
D
Ön yargılı olmanın
Soru 9
Bazı sosyal roller bireyin aldığı eğitim, yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar sonucunda değişir. Buna göre;
  1. Üniversiteden mezun olup öğretmen olmak
  2. Sınıf başkanı olmak
  3. İzci lideri olmak
  4. Yeni doğan kardeşine abi ya da abla olmak gibi
rollerden hangileri bu açıklamaya uymaz?
A
Yalnız 4
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 10
Kültürel değerlerimizin bölgeden bölgeye farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A
Kültürümüzün çabuk bozulduğunu
B
Kültürümüze sahip çıkılmadığını
C
Kültüre önem vermediğimizi
D
Kültürel zenginliğe sahip olduğumuzu
Soru 11
Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yere ne denir ?
A
Grup
B
Kurum
C
Kültür
D
Vakıf
Soru 12
Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesine ne ad verilir ?
A
Rol
B
Kalıp yargı
C
Hak
D
İmece
Soru 13
Türkler, İslamiyet'i kendi istekleriyle kabul etmişlerdir. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri hem İslam alemi hem  de dünya tarihi açısından büyük sonuçlar doğurmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde etkili olan faktörler arasında gösterilemez ?

A
Gök tanrı ve İslam inancında tek tanrılı inanç sisteminin benimsenmesi
B
Türklerde göçebe hayat tarzının İslamiyet dininde de benimsenmesi
C
Türklerde, Gök tanrı için kurban kesilmesi inancının İslamiyet'te de Allah adına kurban kesme şeklinde benzerlik göstermesi
D
Türklerin töreyi hakim kılmak adına yaptıkları savaşlar ile İslamiyet'teki cihat inancının benzerlik göstermesi
Soru 14
Müslümanların ilk hicreti nereye olmuştur ?
A
Habeşistan
B
Medine
C
Suriye
D
Mekke
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenleri arasında değildir ?
A
Otlakların yetersizliği
B
Çin Entrikaları
C
Boylar arasındaki mücadele
D
Dünyaya hakim olma düşüncesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler