1. Anasayfa »

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – 3

Tebrikler! 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Selanik birçok fikrin görüldüğü, birçok siyasi kargaşanın yaşandığı, aynı zamanda ticari hareketliliği olan bir liman şehridir. Nüfusunun büyük çoğunluğu Türk’tür. Müslümanların, Rumların ve Yahudilerin mahalleleri ayrılmıştır.

Bu bilgiden yola çıkarak Selanik şehriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Canlı bir ekonomik hayat bulunmaktadır
B
Farklı inanç ve ırktan milletler bir arada yaşamaktadır.
C
Siyasi çatışmalar görülmektedir.
D
Ticari hayata Türkler hâkimdir.
Soru 2
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımından en çok Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi devletlerin etkilenmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A
Çok geniş sınırlara ulaşmış olmaları
B
Siyasi birliklerini geç kurmuş olmaları
C
Çok uluslu bir yapıya sahip olmaları
D
Balkanlardaki topraklarını kaybetmiş olmaları
Soru 3
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk halkının yaptığı aşağıdaki çalışmalardan hangisi işgallere karşı kamuoyu oluşturulmak istendiğinin kanıtıdır?
A
İşgalleri mitinglerle protesto etmeleri
B
Silahlı direniş hareketi başlatmaları
C
İtilaf Devletlerinin güdümüne girmek istemeleri
D
Padişahın etrafında örgütlenmeleri
Soru 4
Amasya Genelgesi’nin yayımlanması İtilaf Devletlerini rahatsız etmiş ve İtilaf Devletleri, Mustafa Kemal’in görevden alınması için Osmanlı hükûmetine baskı yapmışlardır. Baskılara dayanamayan Osmanlı hükûmeti Mustafa Kemal Paşa’yı İstanbul’a geri çağırmış ancak bu çağrıya uymayan Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele için çıktığı bu yolda yürümeye devam etmiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’in,

 1. Kararlılık
 2. Sorunları aşma
 3. Fedakârlık
 4. Öngörülü olma
kişilik özelliklerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?
A
1 ve 2
B
1, 2 ve 3
C
3 ve 4
D
2 ve 4
Soru 5
Erzurum Kongresi’nin bazı kararları şunlardır:
 • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
 • Kuvayımilliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
 • Manda ve himaye kabul edilemez.
Kongrede alınan bu kararlarla,
 1. Vatanın bütünlüğü
 2. Tam bağımsızlık
 3. Ulusal egemenlik
 4. Güdümlü devlet
anlayışlarından hangileri amaçlanmıştır?
A
Yalnız 2
B
1 ve 4
C
1, 2 ve 3
D
1, 2, 3 ve 4
Soru 6
Misakımillî’de yer alan “Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile hangisi hedeflenmiştir?
A
Kapitülasyonlara son verilmesi
B
Ekonomik bağımsızlığımızın sonlandırılması
C
Azınlık haklarının genişletilmesi
D
Toplumsal eşitliğin sağlanması
Soru 7
“Ermeni heyeti ile Gümrü Antlaşması’nı görüşmeye başladık. 27 Kasım’da Ermenilere Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bu günü, bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu olayı Ankara’ya müjdeledim. 2-3 Aralık gecesi Gümrü Antlaşması’nı imzaladık. Antlaşma şartı olarak Ankara’nın istediği gibi 2 bin tüfek, 3 batarya seri ateşli dağ topu ile 40 makineli tüfeği Ermenilerden aldım. Doğu Cephesi’nin ilk armağanı olarak Batı Cephesi’ne ulaştırılmak üzere yola çıkardım.’’ (Kazım Karabekir)

Buna göre Gümrü Barış Antlaşması, Millî Mücadele’ye hangi alanda katkı sağlamamıştır?

A
Diplomasi
B
Ticari
C
Siyasi
D
Askerî
Soru 8
Birinci İnönü Zaferi’nden sonra İtilaf Devletleri savaşla gerçekleştiremediklerini masa başında gerçekleştirme amacı ile Londra Konferansı’nı toplamışlardır. Bu konferansa hem Osmanlı hükûmetini hem de TBMM hükûmetini çağırmışlar ve Sevr Barış Antlaşması’nı ufak değişikliklerle Türklere kabul ettirmeyi amaçlamışlardır.

Bu bilgiye göre hangisine ulaşılamaz?

A
Askerî başarılar, uluslararası gelişmelerde etkili olmuştur.
B
İtilaf Devletleri, iki hükûmet arasında çıkacak anlaşmazlıktan yararlanmak istemişlerdir.
C
İtilaf Devletleri, TBMM’nin varlığını resmen tanımışlardır.
D
İtilaf Devletleri, kendi aralarında görüş ayrılığına düşmüşlerdir.
Soru 9
Adana ve civarını kurtarmak isteyen kişiler _________ Cemiyetini kurmuşlardır.

Boş bırakılan yere hangisi gelir ?

A
Kilikyalılar
B
Mavri Mira
C
Hınçak Taşnak
D
İngiliz Muhipleri
Soru 10
Balkanların önemli kültür merkezlerinden biri olan Selanik, Mustafa Kemal’in doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği şehirdir. Farklı dil, din ve ırka mensup milletler bir arada yaşardı. Şehrin en önemli gelir kaynaklarından birisi de ticaretti.

Verilen bilgilere göre, Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

A
Kültürel yapı
B
Sosyal yapı
C
Askeri yapı
D
İktisadi yapı
Soru 11
Mustafa Kemal;
 • Sivas Kongresi'nde tüm milli cemiyetleri "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirmiştir.
Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi’nde alınan bu karar ile hangisi gerçekleştirilmek istenmiş olabilir?
A
Milli Mücadelenin tek merkezden yönetilmesi
B
Misakımilli programının hazırlanması
C
Milli egemenliğin gerçekleştirilmesi
D
Milli bir ekonominin oluşturulması
Soru 12
Misakımillî’de yer alan “Siyasi, adli ve mali gelişmemiz engel olan sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile hangisi hedeflenmiştir?
A
Kapitülasyonlara son verilmesi
B
Ekonomik bağımsızlığımızın sonlandırılması
C
Azınlık haklarının genişletilmesi
D
Toplumsal eşitliğin sağlanması
Soru 13
Erzurum Kongresi’nin bazı kararları şunlardır:
 • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
 • Kuvayı milliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
 • Manda ve himaye kabul edilemez.
 1. Vatanın bütünlüğü
 2. Tam bağımsızlık
 3. Ulusal egemenlik
 4. Güdümlü devlet
Kongrede alınan kararlarla, yukarıdaki anlayışlarından hangileri amaçlanmıştır?
A
Yalnız 2
B
1 ve 4
C
1, 2 ve 3
D
1, 2, 3 ve 4
Soru 14
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk halkının yaptığı aşağıdaki çalışmalardan hangisi işgallere karşı kamuoyu oluşturulmak istendiğinin kanıtıdır?
A
İşgalleri mitinglerle protesto etmeleri
B
Silahlı direniş hareketi başlatmaları
C
İtilaf Devletlerinin güdümüne girmek istemeleri
D
Padişahın etrafında örgütlenmeleri
Soru 15
 • Osmanlı maliyesi, İtilaf Devletleri’nin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönlendirilecek. Bu komisyon gerektiğinde Türk temsilcilerine danışacak.
 • Kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlanacak ve Osmanlı Devleti savaştan zarar görenlere tazminat ödeyecektir.
Sevr Barış Antlaşması’nın yukarıdaki maddeleri aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?
A
Siyasi
B
Askeri
C
Eğitim
D
Ekonomi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler