1. Anasayfa »

8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – 7

Tebrikler! 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları - 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. Üç farklı genotipte bezelye oluşur.
 2. Saf döl ve melez döl genotip oranı aynıdır.
 3. Buruşuk tohumlu bezelye oluşamaz.
Melez döl yuvarlak tohumlu iki bezelye çaprazlanıyor. Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur ? ( Yuvarlak > Buruşuk )
A
Yalnız 2
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 2
 • Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete ______ denir.
 • Petrolün damıtılarak akaryakıta dönüştürülmesi ______ değişimdir.
 • Yüzeye dik olarak uygulanan toplam kuvvete ______ denir.
Yukarıda cümlelerdeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir ?
A
Basınç - Fiziksel - Ağırlık
B
Ağırlık - Kimyasal - Basınç
C
Basınç - Kimyasal - Ağırlık
D
Ağırlık - Fiziksel - Basınç
Soru 3
 • (  ) Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyon kalıtsaldır.
 • (  ) Adaptasyonlar yıllar içinde geliştirilen ve kalıtsal olan özelliklerdir.
 • (  ) Modifikasyonla neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline geri döner.
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
A
Y - D - D
B
D - Y - Y
C
Y - D - Y
D
D - D - Y
Soru 4
Açık hava basıncıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Havanın yeryüzündeki cisimlere uyguladığı basınçtır.
B
Deniz seviyesinden yükseğe çıktıkça azalır.
C
Havanın ağırlığından ve taneciklerinin hareketliliğinden dolayı uyguladığı basınçtır.
D
Hava insanlara basınç uygulamaz.
Soru 5
Aşağıdaki özelliklerden hangisi farklı bir kavram aittir?
A
Günlük değişken hava olaylarını inceler.
B
Bu kavram anlatılırken, kurak, yağışlı, soğuk gibi kavramlar kullanılır.
C
Geniş bir bölgede yapılan incelemelerdir.
D
30-40 yıl gibi uzun süre gözlem yapılır.
Soru 6
Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir.
B
Katılar basıncı aynen iletir.
C
Katı bir cismin ağırlığı artarsa zemine uyguladığı basınç artar.
D
Katı basıncı yüzey alanı ile ters orantılıdır.
Soru 7
Homozigot düz tohumlu ve buruşuk tohumlu bezelyelerin çaprazlanmasıyla oluşan F1 dölünün kendi içinde çaprazlanmasıyla oluşan 400 tohumun kaçının düz olması beklenir ? ( Bezelyelerde düz tohumluluk özelliği  baskındır. )
A
400
B
300
C
200
D
100
Soru 8
Periyodik tablo ile ilgili
 1. 1.periyotta 2 element yer alır.
 2. 2.periyotta 8 element yer alır.
 3. 3.periyotta yer alan elementlerin hepsi metaldir.
ifadelerinden hangileri doğrudur ?
A
Yalnız A
B
A ve B
C
B ve C
D
A, B ve C
Soru 9
Asit yağmurlarının çevreye verdiği zararlar ile ilgili poster çalışması yapan bir öğrencinin posterinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmamalıdır ?
A
Asit yağmurlarına SO2, NO2 ve CO2 gibi gazların su buharı ile birleşmesi neden olur.
B
Asit yağmurları suda yaşayan canlılar için tehlike oluşturmaz.
C
Asit yağmurları tarihi eserlere zarar verir.
D
Enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımı, asit yağmuruna neden olan gazların salınımını azaltır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendisliğinin uygulama alanlarından biri değildir ?
A
Klonlama
B
DNA eşlenmesi
C
DNA parmak izi
D
Gen tedavisi
Soru 11
Elementlerin tarih boyunca sınıflandırılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir ?
A
Elementlerin incelenmesini kolaylaştırmak
B
Yeni elementler bulmak
C
Elementlerin kullanım alanlarını öğrenmek
D
Elementleri unutmamak
Soru 12
Periyodik sistemle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Her grupta metal, ametal ve soygaz bulunabilir.
B
Helyum soygazlar arasında bulunur.
C
Soygazlar oda sıcaklığında gaz halde bulunur.
D
Metallerin sayısı ametallerden fazladır.
Soru 13
Soğuk bölgede yaşayan memeli ve kuş türlerinde deri altı yağ tabakası sıcak bölgede yaşayan türlerine göre daha kalındır.

Bu özelliğin canlıya sağladığı fayda aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Vücut dengesi oluştururak daha hızlı hareket etmesini sağlamak.
B
Isı yalıtımı sağlayarak canlının soğuk havalardan korunmasını sağlamak.
C
Vücudun ortamda kamufle olmasını sağlayarak daha hızlı avlanmak.
D
Avcı canlılardan korunmak.
Soru 14
 • Canlının dış görünüşüne genotip denir. (  )
 • Nükleotidler, içerisindeki baza göre adlandırılır. (  )
 • Hava olayları geniş bölgelerde etkili olan hava şartlarıdır. (  )
 • Hava olayları insanların günlük yaşamlarını etkilemez. (  )
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
A
Y - Y - D - D
B
D - Y - D - Y
C
D - D - Y - D
D
Y - D - Y - Y
Soru 15
İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan türlerinin elde edilmesi ıslah çalışması olarak adlandırılır. Bu yöntemde istenmeyen özellikler yapay seçilim yapılarak ayıklanıp istenilen amaca yönelik olanların bir araya getirilmesi sağlanır. İnsanlar aynı türün farklı özelliklerine sahip bireylerini çaprazlayarak ıslah çalışması yapabildikleri gibi teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı canlıların genlerini kullanarak ıslah çalışmaları da yapabilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalara örnek verilemez?

A
Bazı kelebeklerin kanat desenlerine benzer yapraklar üzerinde bulunması
B
Sıcak ortamda yetişen çilek bitkisine soğuğa karşı direnç gösteren bir canlının bazı genlerinin aktarılarak soğuğa dirençli çilek üretilmesi
C
Et verimi yüksek inek türüyle süt verimi yüksek inek türünün çaprazlanması sonucunda et ve süte verimi yüksek inek türü üretilmesi
D
Buğdaydaki başak ya da mısırdaki tohum sayısının arttırılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler