1. Anasayfa »
  2. Blog

6. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Tebrikler! 6. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

2,4 x 0,8  işleminin sonucu kaçtır?

A
19,2
B
1,92
C
0,192
D
0,0192
Soru 2

$$\frac{0,12}{0,04}\ işleminin\ sonucu\ kaçtır?$$

A
0,03
B
0,3
C
3
D
30
Soru 3

Aşağıda verilen işlemlerin hangisinin sonucu yanlıştır?

A
5,18 x 10 = 51,8
B
0,723 x 1000 = 723
C
2,4 ÷ 10 = 0,24
D
16,9 ÷ 100 = 0,0169
Soru 4

Bir sınıfta 10 kız, 15 erkek öğrenci vardır. Buna göre bu gruptaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
$$\frac{2}{3}$$
B
$$\frac{3}{2}$$
C
$$\frac{2}{5}$$
D
$$\frac{3}{5}$$
Soru 5

5 saatte 200 km yol giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
20 km/sa
B
30 km/sa
C
40 km/sa
D
50 km/sa
Soru 6

4x – 7y + 15 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
3 terimden oluşur.
B
y’li terimin katsayısı 7'dir.
C
Değişkenleri x ve y'dir.
D
Sabit terimi 15'tir.
Soru 7

Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin a = 3 için değeri diğerlerinden farklıdır?

A
19 – a
B
7a – 5
C
5a + 1
D
6.(a + 2)
Soru 8

Bir şehirde yaşayan insanların ortalama gelir durumlarını araştıran birinin örneklemine aşağıdakilerden hangisini alması daha uygundur?

A
Kendi kapı komşularını
B
Birkaç iş arkadaşını
C
Her mahalleden belirli sayıdaki aileyi
D
İlköğretim öğrencilerini
Soru 9

10 ,  8 ,  45 ,  12 ,  37 ,  11 ,  23 ,  48 ,  14

Yukarıdaki veriler bir gruptaki kişilerin yaşlarıdır. Bu veri grubunun açıklığı kaçtır?

A
28
B
37
C
40
D
42
Soru 10

6 ,  10 ,  14 ,  22 ,  30 ,  38

Yukarıda verilen sayıların aritmetik ortalaması kaçtır?

A
21
B
20
C
19
D
18
Soru 11

60°'nin tümleri olan açının ölçüsü A 130°'nin bütünleri olan açının ölçüsü B'dir.

Buna göre A + B kaçtır?

A
60
B
70
C
80
D
90
Soru 12

Yandaki şekilde A, O, B noktaları doğrusal olduğuna göre DOC açısı kaç derecedir?

A
10°
B
40°
C
50°
D
100°
Soru 13

Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki verilen açılardan hangisi komşu açılar değildir?

A
AÔB ile CÔD
B
BÔC ile CÔD
C
AÔC ile CÔD
D
AÔB ile BÔC
Soru 14

Yukarıda verilen şekilde m(AÔD)= 150° ve m(EÔB)= 65° olduğuna göre, m(CÔE) kaç derecedir?

A
70°
B
75°
C
80°
D
85°
Soru 15

Yukarıdaki grafikte üç farklı öğrenci yurduna ait oda sayıları verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
A yurdundaki 2 kişilik oda sayısı 4'tür.
B
B yurdundaki 2 kişilik oda sayısı 3 kişilik oda sayısından azdır.
C
C yurdundaki 2 ve 3 kişilik toplam oda sayısı 5'tir.
D
B yurdundaki 2 kişilik oda sayısı, C yurdundaki 2 kişilik oda sayısından fazladır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.