1. Anasayfa »
  2. Blog

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tebrikler! 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Sarmak” sözcüğü hangi cümlede “hoşuna gitmek” anlamında kullanılmıştır?

A
Koluna sargı bezini sıkıca sardı.
B
Bu saatte içilen çay beni sarar.
C
Atkıyı boynuna sardı, öyle çıktı.
D
Paketi sardı ve hazır etti.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Minik şirin tavşan/sessizce/odadan dışarıya / çıktı.
B
Karları / yalayarak / gelen / bir rüzgâr / esti.
C
Babası bağırınca / çocuk / silkinip / kendine geldi.
D
Adamın üzerinde /beş yıldır giydiği paltosu / vardı.
Soru 3

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?

A
Aş taşınca, kepçeye paha olmaz.
B
Abanın kadri yağmurda bilinir.
C
Buğday başak verince orak pahaya çıkar.
D
Sakla samanı, gelir zamanı.
Soru 4
  • Bir şeyi söylemeye gönlü razı olmamak
  • Bir şey yapamaz duruma düşmek
  • Gereksiz ayrıntılara girerek söyleyecekleri uzatmak

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdakilerin birini açıklamaz?

A
Diline dolamak
B
Eli böğründe kalmak
C
Dili varmamak
D
Lafı uzatmak
Soru 5

“Sinesi is bağlamış bir lambanın ışığı

Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı.”

Yukarıdaki cümlede hangi ögeye yer verilmemiştir?

A
Nesne
B
Zarf tümleci
C
Dolaylı tümleç
D
Özne
Soru 6

I. Annesine dün gece telefon etti.

II. Odasını sık sık havalandırırdı.

III. Bugüne kadar kimseye boyun eğmedi.

IV. Şair, taşın sert olduğunu geç fark etmiş.

Yukarıdaki hangi cümlenin yükleminin yapısı farklıdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 7

“etmek” yardımcı eylemi aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle kullanıldığında birleşik yazılmaz?

A
His
B
Keşif
C
Kayıp 
D
Dert
7 numaralı soru için açıklama 
Birleşme süresinde ses düşmesi ya da türemesi oluyorsa birleşik yazılır. His (s) etmek, keşfetmek (i), kaybetmek (ı) ses düşmesi ve türemesi vardır. Dert etmek burada düşen ya da türeyen ses yoktur. Cevap: D
Soru 8

“Yeterli olup olmadığına bakmaksızın, soğan başı olmak dâhil, hep baş olmak ister. Emek harcamadan, öğrenmeden, bilmeden ve utanmadan!”

Yukarıdaki paragrafta eleştirilen durum hangisidir?

A
Haddini bilmezlik
B
Bencillik
C
Kendini beğenmişlik
D
Görgüsüzlük
Soru 9

Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim. Bildiğim için de dostumu kendime çekmekten çok kendimi ona veririm. Ona iyilik etmeyi, onun bana iyilik etmesinden daha çok isterim. Bana en büyük iyiliği, kendine iyilik ettiği zaman yapmış olur.

Bu paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yazar, gerçek dostluğun ne olduğunu bilmekte­dir.
B
Dostundan kendisine, daha çok iyilik etmesini beklemektedir.
C
Yazar, dostu için gereken fedakârlığı yaptığına inanır.
D
Dostunun iyiliği onu her zaman memnun eder.
Soru 10

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsen

Ya nice okumaktır

Bu dörtlükte anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okumak insan için bir zevk, bir eğlence aracıdır.
B
İnsan kendini bilmezse bilgili olmanın bir faydası yoktur.
C
Okuyan insan olayları daha iyi değerlendirir.
D
Birçok insan fakülte bitirmiş olduğu halde gerçek olgunluğa kavuşamamıştır.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel değildir?

A
Köyün dışındaki bir barakada yalnız yaşıyordu.
B
Gece gündüz çalışarak bu evi almıştı.
C
Orhan Veli, çoğu şiirlerini uyaksız, ölçüsüz yazmıştı.
D
Yazar, her zaman kalemini ustalıkla kullandı.
Soru 12

“Mavi göller, yeşil sular, şehirler,

Bize şeref fısıldayan nehirler,

Uyan diye uğuldayan korular...

Düşün çocuğum bu yerlerde neler var?

İşte senin bu mübarek memleket,

Annen gibi sev onu da hizmet et.”

Bu şiirde kaç tane sıfat fiil vardır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 13

Kendisini üstün varlık olarak algılayan kişi, çevre­sinden gelen en küçük eleştiriye bile katlanamaz. Gerçek benliğiyle yüzleşmesine neden olan durum­ları, dünyanın sonu gelmiş gibi, görür. Bu nedenle gururunu incitebilecek bir durumla karşılaştığında ya da karşılaşmak üzere olduğunu hissettiğinde, o durumdan kaçmaya çalışır. Kaçamadığı durumlar­da ise gururuna darbe indirenlerden öç almaya çalışır.

Bu paragrafta tanıtılan kişi ile ilgili özelliklerden hangisi doğru değildir?

A
Sorunlardan kaçmaya çalışan
B
Kendini diğer insanlardan üstün gören
C
Başkalarının sorunlarını çözmeye çalışan
D
Eleştirilere açık olmayan
Soru 14

Akan suyu severim ben

Işıldayan karı severim

Bir yeşil yaprak, bir telli böcek

Yeşeren tohum güneşte görsem

Sevinç doldurur içime

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerin hangisidir?

A
Bahar özlemi
B
İnsan sevgisi
C
Yaşam sevinci
D
Güzellik tutkusu
Soru 15

Hangi cümlede parantez ile gösterilen yere iki nokta (:) konmalıdır?

A
İki şey çok önemliydi ( ) Sağlık ve eğitim.
B
Bu gece sinemaya gidecektik ( ) Ali gelmedi.
C
Öğretmenimiz geldi mi ( ) diye sordu.
D
Heyhat ( ) Bir daha görüşemeyeceğiz.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yanlış gösterilmiştir?

A

Kuşu gören köpek ona doğru yöneldi.

B

Konuşulanlara istemeyerek kulak verdi.

C

Yaz gelince evimizi tamir ettireceğiz.

D

Sobanın iyi yanmamasının nedeni kömürün kalitesiz olmasıdır.

Soru 17

Hangi cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır?

A
Harman yerinde doğmuş, çocukluğu da köyde geçmiştir.
B
Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarına uymuştu.
C
Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarı kesilmişti.
D
Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti.
Soru 18

(I) Sınavlara çalışmak için herkesin bir taktiği mutlaka vardır. (II) Kimisi sayfalarca yazınca anlar konuyu, kimisi sadece okuyarak... (III) Ben bu yüzden çocuklarımın hepsine aynı çalışma takvimini uygulamıyorum. (IV) Geçen yılki sınav çok zorladı çocukları. (V) Özgür bırakıyorum onları ve sadece bolca soru çözmelerini istiyorum.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A
II.
B
III.
C
IV.
D
V.
Soru 19

O yıl okulumuza çok güzel bir kütüphane yapıldı. Bu kütüphanede ders çalışmak bizim için büyük bir keyifti. Kütüphanedeki tek olumsuzluk, kitap çeşidinin az olmasıydı. Türkçe öğretmenimiz önderliğinde büyük bir kitap toplama kampanyası başlattık. Edata seferber olduk ve binlerce kitap topladık bir ay içerisinde.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öyküleme
B
Açıklama
C
Betimleme
D
Benzetme
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim - fiil yoktur?

A
Onunla tanışmayı ben de istiyorum.
B
Şiir okuyuşuna herkes hayran kaldı.
C
Balık tutmak bir yetenek işidir.
D
Çalışan öğrenci derslerinde başarılı olur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.